Tarkade Linnade Klubi kohtus taas

4. novembri pärastlõunal kogunes Eesti Tarkade Klubi oma iga-aastase sügisese kohtumise jaoks, mis seekord toimus olude sunnil virtuaalselt.

Kohtumisel osalesid lisaks Tartu meeskonnale (Balti Uuringute Instituut, Tartu Regiooni Energiaagentuur, Telia ja Tartu Ülikool) ka Tartu, Pärnu, Paide, Tallinna, Valga, Viljandi ja Jõhvi esindajad. Osalejatel oli rõõm tervitada ja kohtuda oma Klubi uusima liikme – Pärnu linnavalitsusega.

Kohtumise põhifookuses oli SmartEnCity projektipartneri Telia arendatud targa linna platvorm, mille Tartu on kasutusele võtnud kui linna keskne andme- ja monitoorimisplatvorm. Telia esindaja Urmo Lehtsalu tutvustas platvormi praeguseid funktsionaalsuseid ja tulevikuplaane ning üheskoos arutleti andmekogumise üle teistes Klubi linnades.

Andmete arutelu jälgis Tartu Ülikooli mobiilsuslabori juhtimisel, kus Veronika Mooses tutvustas ülikooli uusimat andmetaristut, mis koondab suure hulga avaandmeid erinevate uuringute, rakenduste ja andmekogude näol ja laseb kasutajal teha analüüse mobiilpositsioneerimise andmete abil.

Kohtumise lõpus tutvustas Martin Kikas Tartu Regiooni Energiaagentuurist uusimaid omavalitsustele mõeldud toetusmeetmeid ja koolitusi.

Rohkem infot leiab kohtumise kokkuvõttest: Eesti Tarkade Linnade Klubi kohtumine virtuaalne 4.11.20 kokkuvõte

Tartu uue energia- ja kliimakava avalik arutelu läks edukalt

11. novembril toimus Tartus Delta keskuses ja ka veebiülekandena Tartu energia- ja kliima kava “Tartu Energia 2030” avalik arutelu – “Kas Tartu on rohepöörane?”.

Üritusel esinesid ettekannetega:
• Ülevaade kliimakavast – Tartu abilinnapea Raimond Tamm
• Kokkuvõte kliimakava avalikul väljapanekul tehtud ettepanekutest – Tartu Linnavalitsuse kliimaaktivistid Kaspar Alev ja Jaanus Tamm

Ettekandest selgus, et linlaste ettepanekuid kliimakavale laekus nii emaili kui veebilehe teel ligi 140, millest umbes pooled puudutasid transpordisektorit (kergliiklusinfrastruktuur, liikuvuskeskused, uued transporditeenused jpm), kuid kommenteeriti ka nt kütuste kasutamist, kliimakohanemist ja ringmajandust.

Ettekannetele järgnes diskussioon „Kas Tartu on rohepöörane?“, kus rääkisid kaasa mitmed kohaliku avaliku sektori, ettevõtete, organisatsioonide jt esindajad:
• Fortum Eesti juhatuse esimees Margo Külaots
• maastikuarhitekt Karin Bachmann
• Lõunakeskuse arendusjuht Jaan Lott
• Eesti Rohelise Liikumise huvikaitse ekspert energeetika ja kliima valdkonnas Madis Vasser
• Tartu abilinnapea Raimond Tamm

Arutelu juhis Urmas Vaino. Kokku osales kohapeal 49 kuulajat ja veebi teel ligi 120. Kõigi laekunud ettepanekute ja kommentaaride osas võtab seisukoha Tartu Linnavalitsus ja ettepanekute tegijatele saadetakse isikustatud tagasiside. Eesmärk on esitada energiakava Tartu Linnavolikogule kinnitamiseks selle aasta detsembris.

Tarka Tartut külastasid Pärnumaa ja Läänemaa omavalitsused

20. oktoobril külastasid Tartut Pärnu linnavalitsuse esindajad, kes lisaks kohtumisele Raekojas ja Aparaadi loomelinnaku külastusele, said proovida ka Tartu rattaringluse rattaid. Ratastega sõideti läbi Tartu targa linnaosa, külastati smartovkasid ja tutvuti erinevate kunstiteostega.

Foto: Tartu linnavalitsus

3. novembril võõrustas Tartu linn Läänemaa erinevate omavalitsuste esindajaid, kellele tutvustati lisaks muudele Tartu tarkadele arengutele ka SmartEnCity projekti tegevusi. Üheskoos võeti ette ka jalutuskäik targas linnaosas, mille käigus projekti kunstikoordinaator Andra tutvustas külalistele erinevaid kunstiteoseid ja nende sünnilugusid.

Foto: Balti Uuringute Instituut

Targa linna ühistujuhid arutasid ühiselt nutikoduga seonduvat

15. oktoobril kogunesid SmartEnCity targa linna ühistujuhid SPARK Demosse nii füüsiliselt kui veebi vahendusel, et arutada nutikodu paigaldamise ja toimisega seotut, tekkinud murekohti ja nende lahendusi.

Arutelu juhtisid SmartEnCity nutikodu ekspert Tõnis Eelma ja EnLife esindaja Raivo Raestik. Füüsiliselt oli kohal ligi 20 osalejat, lisaks mitu veebi vahendusel liitujat.

Enne kohtumist palus SmartEnCity projektimeeskond ühistujuhtidel täita ära lühikese küsimustiku, et kaardistada põhilised nutikoduga seotud teemad. Selle tulemusena arutleti kolme peamist küsimust:

  • Arvestite kauglugemine – eelkõige keskenduti veearvestitele.
  • Fonolukksüsteem – EnLife arendatud erilahendus, mida soovisid mitmed projektiga liitunud ühistud, aga mille valmimine on viibinud.
  • Termostaatide lugemine – raadioühendusega majades esineb veel tõrkeid.

Kohtumise täpne kokkuvõte ilmub peagi ning see saadetakse nii ühistujuhtidele kui avaldatakse tarktartu.ee kodulehel.

“Tartu energia 2030” ootab tartlaste tagasisidet

21.09-23.10 on võimalik tagasisidet anda Tartu uuele energia- ja kliimakavale “Tartu energia 2030”.

Tartu linnas on viimase kümne aastaga hüppeliselt kasvanud autode osakaal ning vähenenud jalgsi ja rattaga liiklemine, süsinikemissioon on suurenenud 31% ja linn seisab esimest korda silmitsi kliimamuutustest tulenevate ühiskondlike ja keskkondlike väljakutsetega. Tartu energia- ja kliimakavas otsitakse lahendusi nendele probleemidele.

Kliimakavaga saab tutvuda ja selle kohta arvamust avaldada www.tartu.ee/tartuenergia2030 .

Tartu linna päev 2019, fotol on kujutatud Vanemuise teatrit ja uut keskkonnasõbralikku gaasibussi

Aleksandri tänav sai teise seinamaali võrra rikkamaks

Sel nädalal valmis Tartus Aleksandri tänaval mastaapne seinamaaling – Aleksandri 12 hoonet kaunistav müstiline „Faun“ toob linnaruumi eesti kaasaegse kunsti tipptähe Mall Nukke loomingu. Seinamaaling valmis osana SmartEnCity projektist ja on 14. projekti raames valminud seinamaal.

Mall Nukke on tunnustatud Eesti kunstnik, kelle teoseid võib leida mitmetest kunstimuuseumidest ja -galeriidest nii Eestist kui välismaalt. Vastvalminud teose inspiratsioon pärineb Nukke 1992. aastal valminud joonistusest „Fauni mõtisklused“, mis on nüüd, 28 aastat hiljem, saanud uue näo ja hingamise.

Mall Nukke teose “Faun” lähivõte (foto autor: Silver Siilak)

Kunstniku sõnul on faunid teadupoolest mütoloogilised tegelased, iseseisvad ja salapärased, kelle tabamatu iseloom on sarnane Tartu vaimule. „See maal on filosoofiline teos, kus maine olend on hetkeks andunud igavikulisele. Tema mõtted on isekalt salajased, teistele teadmatud,“ avab Nukke teose taustalugu.

Ka majaelanik Eva sõnul on maal pilkupüüdev ja eriline: „Kui ta valmis sai, vaatasin seda pikalt ja mõtlesin, et kui kahju, et otsaseinal aknad on!“ Teise korteriomaniku sõnul on maalil kujutatud faunil küll puudu sõrad ja sarved, kuid teos ise on sisukas ja huvitav.

Kuni 11. oktoobrini saab Tartus Mall Nukke loominguga tutvuda galeriis Art&Tonic näitusel „Iidolid ja peened vormid“. Valikut kunstniku loomingust leiab kaasaegse kunsti keskkonnast NOAR.eu.

Seinamaalingu valmimist kureeris Baltikumi ja Põhjamaade kaasaegse kunsti keskkonna NOAR.eu eestvedaja Andra Orn ning teostas Tartu kunstnik Edgar Tedresaar ja kunstnikerühmitus Piiritus.

SmartEnCity 13. seinamaal kannab nime “Puhujad”

Juuli keskpaigas valmis SmartEnCity projekti 13. seinamaal „Puhujad“, mille autor ja teostaja on Tartu kunstnik Markus Kasemaa.

Maali inspiratsioon põhineb kunstniku isa Andrus Kasemaa samanimelisel seerial, mille joonistustest on uus teos kokku lõigatud, kleebitud, stiliseeritud ja koloreeritud. Kuna mõlema kunstniku stiilid on sarnased ja ka Markuse enda joonistustes leiab samalaadseid „puhujaid“, tundus ühistöö sümbioos kunstniku sõnul loomuliku ja põnevana. Tiigi 3 maja otsaseinal valminud teos mõjub vaatlejale fantastiliselt ja mõistatuslikult, mis on kunstniku sõnul taotluslik: „Vaatajale vaba fantaseerimis- ja mõistatamisruumi andmine ongi üheks eesmärgiks, mida liigselt selge seletamine piiraks.“

Teose maalis seinale kunstnik ise ja lõpptulemust kiidab ka protsessi kureerinud projekti kunstikuraator Evelin Zolotko. „Markust pidi esialgu veenma ise teostama, aga ma teadsin, et ta saab sellega hästi hakkama. Just Markuse käekiri muudab selle teose eriliseks, lisaks isa-poja ühistööle,“ kiidab Evelin teose huvitavaid tagamaid ja visandlikku stiili.

Uute kunstiteoste teostamine projektiga liitunud smartovkadele jätkub ka see suvi, lisaks on plaanis paigaldada seinamaalide sekka ka üks skulptuur. Ühtekokku on see suvi on plaanis teostada kuni neli uut teost.

Markus Kasemaa loominguga saab tutvuda siin:  http://kasemaa.ee/markus 

Autor: Silver Siilak

Kaarsillal avati targa Tartu kunstinäitus

20. juulist saab Tartu Kaarsillal külastada targa Tartu ehk SmartEnCity projekti käigus seni valminud seinamaalide kunstinäitust, mis kannab nime „Kunstiteosed smartovkadel“. Kunstinäituse tekstid on koostatud nii eesti kui inglise keeles.

SmartEnCity projektiga liitunud hruštšovkade üheks projektingimuseks oli kunstiteose loomine kas maja fassaadile või selle lähiümbrusesse. Seni projektiga liitunud 17 majast on 13 saanud oma kunstiteose seinamaali näol ja viis maja ootavad veel teostust.

„Kunstinäituse mõte küpses meil juba pikemat aega, kuna kunst on üks nähtavamaid ja ligitõmbavamaid osi meie projektist,“ kommenteeris SmartEnCity projekti kunstikoordinaator Andra Somelar. „Kuna iga meie seni valminud kunstiteos on nii erinev, siis tahtsime jagada nende sünni- ja loomise lugusid ka teiste linlaste ja Tartu külalistega.“

Kunstinäituse graafiline kujundaja ja kuraator Evelin Zolotko, kes on ka üks SmartEnCity projekti kunstikuraatoreid, on lõpptulemusega väga rahul. Nii nagu on omanäoline iga projektis valminud kunstiteos, erineb ka iga kunstiteost tutvustav tahvel. „Põhiidee ehitasin üles kunstiteoste toonide peale – iga tahvel sai oma värvikombinatsiooni, mis on pärit majalt ja/või kunstiteoselt,“ põhjendab kuraator, lisades, et mõned värvikombinatsioonid, mida ta poleks esimese hooga üldse kokku pannud, sobisid omavahel üllatavalt hästi. Iga kunstitahvel jälgib tsentraalset, lihtsat ja läbivalt sama paigutusskeemi.

Uute kunstiteoste teostamine projektiga liitunud smartovkadele jätkub ka sellel suvel, lisaks on plaanis paigaldada seinamaalide sekka ka üks skulptuur. Ühtekokku on see suvi on plaanis teostada kuni neli uut teost.

Kunstinäitusel kasutatud kunstiteoste fotode autor on Silver Siilak.

Näituse graafiline kujundaja ja kuraator on Evelin Zolotko.

SmartEnCity kunstiprojekti koordinaator on Andra Somelar.

Fotode autor: Silver Siilak