Nutika linnaosa projektiga soovib ühineda juba paarkümmend korteriühistut

Tartu kesklinna hruštšovkade piirkonnast nutika linnaosa loomise projektiga SmartEnCity soovib ühineda juba 19 pilootala korteriühistut, kes tahavad oma kodud renoveerida energiasäästlikuks ja targaks.

„Huvi on olnud rõõmustavalt ja oodatult suur ning projekti raames kavandatud renoveerimise maht ühistute üldkoosolekute otsustega praktiliselt kaetud.  Enamus esmase otsuse teinud ühistutest tegelevad praegu aktiivselt tehnilise konsultandi ning projekteerija otsimisega, ehitustööde algus on kavandatud tulevasse aastasse,” rääkis projektijuht Raimond Tamm.

Nutika linnaosa projekt, mille pilootala hõlmab peamiselt Turu-Aleksandri ja Tiigi-Pepleri tänavate kortermajade piirkonda, näeb ette 23 nõukogudeaegse elamu renoveerimist A-energiaklassiga hooneks. Renoveeritavate elamute katustele paigaldatakse päikesepaneelid, mis võimaldab ühistute üldelektrivajadust osaliselt katta kohapeal toodetud taastuvenergiast.

Nutikas linnaosas võetakse kasutusele mitmeid muidki uuenduslikke lahendusi. Osaliselt SmartEnCity projekti kaasabil mais valminud Fortumi külmajaama kaugjahutusvõrgust vabanev jääksoojus suunatakse kaugküttevõrku, millest korterelamud saavad nii toasooja kui ka võimaluse sooja vee tootmiseks. Pilootala tänavate valgustamiseks rajatakse märkimisväärset energiasäästu võimaldav LED-valgustitel, sensoritel ning targal valgustuse juhtimisel põhinev valgustusvõrk.
Nutikasse linnaossa tulevad elektriautode laadimispunktid, elektriautode ja -jalgrataste rendipunktid ning sensorid müra, õhusaaste, -temperatuuri ja -niiskuse mõõtmiseks.

Renoveeritavate hoonete korteritesse paigaldatakse nn targa kodu lahendus, mis võimaldab jälgida ja reguleerida oma kodust energiatarbimist ning saada reaalajas infot keskkonnaolude kohta.

Rahvusvahelises suurprojektis SmartEnCity osalevad partnerlinnadena Tartu, Vitoria-Gasteiz (Hispaania) ja Sønderborg (Taani). Tartu linna Eesti partnerid nutika linnaosa projektis on Tartu Regiooni Energiaagentuur, Balti Uuringute Instituut, Smart City Lab klaster, Tartu Ülikool,  Telia Eesti AS,  AS Fortum Tartu, Cityntel OÜ ning Takso OÜ.

Projektis kavandatu on kavas ellu viia eelseisva kolme aasta jooksul ning Eesti partnereid toetatakse selles kokku 8,2 miljoni euroga. SmartEnCity projekti rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist „Horisont 2020“.

Projekti SmartEnCity peamine eesmärk on ellu viia targa ja säästva linnakeskkonna terviklahendus, mis inspireeriks elanikke tegema keskkonnateadlikke otsuseid ning oleks hiljem erinevates Euroopa piirkondades rakendatav.

Ühistute infokoosolek
Ühistute infokoosolek

SmartEnCity projekti esimene tegevus ellu viidud: Tartus avati külmajaam

Reedel, 27. mail 2016 avas Fortum Tartu Baltimaade esimese kaugjahutusjaama, millele koostöös SmartEnCity projektiga paigaldati päikesepaneelid.

Emajõe äärde Turu tänavale rajatud 13-megavatine külmajaam kasutab jahutuse tootmiseks nii traditsioonilisi tööstuslikke jahutusseadmeid kui ka Emajõe külma vett.  Selleks et jahutus klientideni jõuaks, on Tartu kesklinna rajatud 1,6-kilomeetrine kaugjahutusvõrk.

Koostöös SmartEnCity projektiga paigaldati külmajaamale päikesepaneelid. Samuti on jaamas soojuspump, millega suunatakse jahutusklientide juures tekkiv liigsoojus kaugküttevõrku hoonete kütmiseks ja sooja vee valmistamiseks.

Uuenduslikud lahendused, mida kaugjahutusjaama rajamine võimaldab, võetakse kasutusele nutika linnaosa projekti käigus renoveeritavates korterelamutes.

Külmajaama ja jahutusvõrgu rajamiseks kulus Fortum Tartul 5,7 miljonit eurot. Ettevõttel on kavas lähiajal alustada Tartus teise külmajaama ehitamist.

Kaugjahutuse kasutuselevõtt vähendab hinnanguliselt ligi 90%võrra tavajahutuse tarbeks vajamineva elektri kulu ning Tartu puhul väheneb CO2 emissioon 70% võrreldes tavalise jahutussüsteemiga.

Foto: Sander Hiire

taimedega_2