Kavandatud tegevused

Renoveerimine

 • Sihtgrupis 42 elamut, millest kavas renoveerida u 23 elamut. Renoveeritavates hoonetes kokku u 900 korterit ja u 39 000 m2 köetavat pinda.
 • Energiatarbe vähendamine keskmiselt tasemelt 270 kWh/m2/a tasemele kuni 90kWh/m2/a (A-klass).
 • Päikesepaneelide paigaldamine hoonetele.
 • Nutikodu: reguleerimise, jälgimise ja avaandmete võimaldamise IKT-platvorm.

 Transport

 • Avalike elektriautode laadimispunktide rajamine – 5 asukohta.
 • Elektriautode ja elektrijalgrataste rendipunktid pilootalal – 4 asukohta, igaühes 2 autot ja 4 jalgratast.
 • Ühistranspordi planeerimisele kodanike kaasamine
 • Elektriautode akude taaskasutamine taastuvenergia salvestamiseks ja kasutamiseks.

 Taristu

 • Kaugjahutusvõrgust vabaneva jääksoojuse suunamine kaugküttevõrku (näiteks pilootalal sooja tarbevee tootmiseks). Jahutussüsteemi energiavajaduse osaliseks katmiseks võetakse kasutusele päikesepaneelid.
 • Tänavavalgustuse energiatarbimise vähendamine 60% ulatuses – kontrollisüsteem + sensorvõrk:
  • 312 valgustit väljavahetamisele
  • 30 liikumisandurit + 6 kaameraga liikumisandurit liikluse analüüsimiseks ja võimalike juhtumite salvestamiseks
  • 10 valguse peegeldumise sensorit teeolude jälgimiseks
  • 10 mürasensorit linnakeskkonnas tekkiva müra analüüsimiseks
  • 5 keskkonnasensorit õhusaaste, õhutemperatuuri ja õhuniiskuse mõõtmiseks

IKT lahendused

 • Avatud IKT-platvorm, kodukasutajatele nutikodu.
 • Nutikas reguleerimine – häälestatakse automaatselt kütte- ja ventilatsioonisüsteemi parameetrid.
 • Nutikas jälgimine – lõppkasutajale tagasiside seoses tema energia tarbimise harjumustega.
 • Avaandmed – isikustamata andmed on kättesaadavad kolmandatele osapooltele, et uusi teenuseid välja arendada.
 • Avatud infoplatvorm kõigis partnerlinnades.

Kogukondade kaasamine, elanikekeskne lähenemine

 • Kogukonna tugevdamine: platvorm, mis võimaldab piirkonna elanikke ühendada ja tekitab „meie“-tunnet
 • Pakutakse välja sotsiaalse innovatsiooni mudel, mida testitakse renoveeritavate elamute kogukondade baasil. Mudeli peamine idee põhineb sellel, et kuidas jätkuvalt motiveerida neid, kes juba aktiivselt energiat säästavad ning kuidas panna energiat säästma need, kes seda veel ei tee.
 • Rõhuasetus on „targematelt õppimise“ aspektil, vajalik on kõik kortermajade kogukonnad selle initsiatiiviga kaasata.

Tulemuste levitamine

 • Uudsete lahenduste rakendamise kava teistes linnade ja riikide jaoks.
 • Tarkade linnade kontaktvõrgustiku loomine.