Tarkade Linnade Klubi

Tarkade Linnade Klubi on 2018. aastal Tartu linna ja Balti Uuringute Instituudi eestvedamisel sündinud initsiatiiv tuua kokku Eesti kohalikud omavalitsused, et pakkuda neile võimalus arutada kohaliku tasandi probleeme, leida võimalusi ühiseks koostööks ja saada üksteiselt tuge. Olulisimad käsitletavad teemad hõlmavad omavalitsuste igapäevast tööd ning linnade üleüldist arengust, sh on eriline rõhk tarkade lahenduste kasutuselevõtul, säästlikul energiaplaanerimisel ja muu taolisel. Klubi eesmärgiks on aidata linnadel tõhustada oma seniseid planeerimistegevusi ja õppida üksteise kogemustest, et Eesti linnad areneksid ühtlase kiirusega ja kohaliku tasandi koostöö oleks tihe.

Linnade Klubi kohtub igal aastal vähemalt kaks korda. Praeguseks on Klubiga liitunud Tallinna, Valga, Jõhvi, Tapa, Viljandi, Elva, Türi ja Paide linna esindajad ning liitumine on alati avatud kõigile uutele huvitatud omavalitsustele!

Loe Klubi avakohtumise kohta siit.

Loe Klubi kõige viimase kohtumise kohta siit.