Vastus teemal: Raha!

Foorumid Küsimused renoveerimise kohta Raha! Vastus teemal: Raha!

#418
Raimond Tamm
Guest

Lp Tiina Saluvere

Suur tänu teema tõstatamise eest! Loomulikult on elamu rekonstrueerimisele asumine iga ühistu ja selle liikmete jaoks tõsine ning oluline otsus. Rekonstrueerimisega seonduvad kulud ja nende katmise võimalused on vajalik korralikult läbi kaaluda. Olen olnud ühenduses üsna paljude meie sihtgrupi ühistutega ning suurem osa nendest on vajalikud arvutused ära teinud ja neid korteriomanikele tutvustanud.

Oluline on meeles pidada seda, et ühistutel on küll vajalik rekonstrueerimise omaosaluse katmiseks laenu võtta, kuid samas vähenevad rekonstrueerimise järgselt märkimisväärselt (arvutuslikult isegi kuni 70% ulatuses) elamu küttekulud ning samuti on võimalik ühistul saada täiendavat tulu katusele paigaldatavate päikesepaneelidega toodetava elektri müümisest.

Kõik senised arvutused on näidanud, et kokkuhoitud küttekulu ning müüdava elektrienergia arvelt on võimalik ära katta valdav osa võetava laenuga seonduvatest tagasimaksetest. Seega kõigi eelduste kohaselt ei toimu isegi panagalaenu tagasimaksmise perioodil (tavapäraselt 15-20 aastat) elanike jaoks igakuiste kulude märkmisväärset kasvu.

Lugupidamisega,
Raimond Tamm