Kavandatud tegevused

Renoveerimine

 • Sihtgrupis 42 elamut, millest renoveeriti 18 elamut.
 • Energiatarbe vähendamine keskmiselt tasemelt 270 kWh/m2/a tasemele kuni 90kWh/m2/a (A-klass).
 • Päikesepaneelide paigaldamine hoonetele.
 • Nutikodu: reguleerimise, jälgimise ja avaandmete võimaldamise IKT-platvorm, mis annab elanikele võimaluse reguleerida oma korteri sisekliimat ja jälgida oma energiatarbimist.

 Transport

 • Rattaringlus nii elektri- kui tavaratastest – 80+ rendipunkti asukohta üle kogu Tartu ja lähiasumites.
 • Ühistranspordi planeerimisele kodanike kaasamine läbi kaardirakenduse ja avalike arutelude.
 • Vanade fossiilkütustel sõitvate ühistranspordi busside asendamite uute gaasibussidega terves linnas.
 • Elektriautode akude taaskasutamine taastuvenergia salvestamiseks ja kasutamiseks.

 Taristu

 • Fortum kaugjahutusjaam: kaugjahutusvõrgust vabaneva jääksoojuse suunamine kaugküttevõrku (näiteks pilootalal sooja tarbevee tootmiseks). Jahutussüsteemi energiavajaduse osaliseks katmiseks võetakse kasutusele päikesepaneelid.
 • Tänavavalgustuse energiatarbimise vähendamine 60% ulatuses – kontrollisüsteem + sensorvõrk:
  • 312 valgustit väljavahetamisele
  • 30 liikumisandurit + 6 kaameraga liikumisandurit liikluse analüüsimiseks ja võimalike juhtumite salvestamiseks
  • 10 valguse peegeldumise sensorit teeolude jälgimiseks
  • 10 mürasensorit linnakeskkonnas tekkiva müra analüüsimiseks
  • 5 keskkonnasensorit õhusaaste, õhutemperatuuri ja õhuniiskuse mõõtmiseks

IKT lahendused

 • Avatud IKT-platvorm, kodukasutajatele nutikodu.
 • Nutikas reguleerimine – häälestatakse automaatselt kütte- ja ventilatsioonisüsteemi parameetrid.
 • Nutikas jälgimine – lõppkasutajale tagasiside seoses tema energia tarbimise harjumustega.
 • Avaandmed – isikustamata andmed on kättesaadavad kolmandatele osapooltele, et uusi teenuseid välja arendada.
 • Avatud infoplatvorm kõigis partnerlinnades.

Kogukondade kaasamine, elanikekeskne lähenemine

 • Kogukonna tugevdamine: ühised üritused, sh loenguseeria, ühine õppimine kogukonnas.
 • Kunstilahendused pilootala majade fassaadidel ja ümbruses, et tõsta esile neid maju linnakeskkonnas ja luua kogukonda ühendav avalik ‘kunstigalerii’.
 • Erinevad koolitused, loengud ja avalikud infoüritused nii pilootala elanikele kui teistele huvilistele.
 • Rõhuasetus on „targematelt õppimise“ aspektil, selle tarbeks koolitatakse välja n-ö targa maja saadikud, kes saavad omakorda abistada oma naabreid ja pereliikmeid.

Tulemuste levitamine

 • Uudsete lahenduste rakendamise kava teiste linnade ja riikide jaoks (SmartEnKIT).
 • Tarkade linnade kontaktvõrgustiku loomine Eestis (Eesti Tarkade Linnade Klubi) ning välismaa võrgustike uudiste ja informatsiooni vahendamine.

Tutvu kõigi projektis rakendatud lahendustega projekti kodulehel (inglise keeles).