Kavandatud tegevused

Renoveerimine

 • Sihtgrupis 42 elamut, millest kavas renoveerida 17 elamut. Renoveeritavates hoonetes kokku u 620 korterit ja u 32 000 m2 köetavat pinda.
 • Energiatarbe vähendamine keskmiselt tasemelt 270 kWh/m2/a tasemele kuni 90kWh/m2/a (A-klass).
 • Päikesepaneelide paigaldamine hoonetele.
 • Nutikodu: reguleerimise, jälgimise ja avaandmete võimaldamise IKT-platvorm, mis annab elanikele võimaluse reguleerida oma korteri sisekliimat ja jälgida oma energiatarbimist.

 Transport

 • Rattaringlus nii elektri- kui tavaratastest – 69 rendipunkti asukohta üle kogu Tartu ja 750 ratast.
 • Ühistranspordi planeerimisele kodanike kaasamine läbi kaardirakenduse ja avalike arutelude.
 • Vanade fossiilkütustel sõitvate ühistranspordi busside asendamite uute gaasibussidega terves linnas.
 • Elektriautode akude taaskasutamine taastuvenergia salvestamiseks ja kasutamiseks.

 Taristu

 • Fortum kaugjahutusjaam: kaugjahutusvõrgust vabaneva jääksoojuse suunamine kaugküttevõrku (näiteks pilootalal sooja tarbevee tootmiseks). Jahutussüsteemi energiavajaduse osaliseks katmiseks võetakse kasutusele päikesepaneelid.
 • Tänavavalgustuse energiatarbimise vähendamine 60% ulatuses – kontrollisüsteem + sensorvõrk:
  • 312 valgustit väljavahetamisele
  • 30 liikumisandurit + 6 kaameraga liikumisandurit liikluse analüüsimiseks ja võimalike juhtumite salvestamiseks
  • 10 valguse peegeldumise sensorit teeolude jälgimiseks
  • 10 mürasensorit linnakeskkonnas tekkiva müra analüüsimiseks
  • 5 keskkonnasensorit õhusaaste, õhutemperatuuri ja õhuniiskuse mõõtmiseks

IKT lahendused

 • Avatud IKT-platvorm, kodukasutajatele nutikodu.
 • Nutikas reguleerimine – häälestatakse automaatselt kütte- ja ventilatsioonisüsteemi parameetrid.
 • Nutikas jälgimine – lõppkasutajale tagasiside seoses tema energia tarbimise harjumustega.
 • Avaandmed – isikustamata andmed on kättesaadavad kolmandatele osapooltele, et uusi teenuseid välja arendada.
 • Avatud infoplatvorm kõigis partnerlinnades.

Kogukondade kaasamine, elanikekeskne lähenemine

 • Kogukonna tugevdamine: ühised üritused, sh loenguseeria, ühine õppimine kogukonnas.
 • Kunstilahendused pilootala majade fassaadidel ja ümbruses, et tõsta esile neid maju linnakeskkonnas ja luua kogukonda ühendav avalik ‘kunstigalerii’.
 • Pakutakse välja sotsiaalse innovatsiooni mudel, mida testitakse renoveeritavate elamute kogukondade baasil. Mudeli peamine idee uurib, kuidas jätkuvalt motiveerida neid, kes juba aktiivselt energiat säästavad ning kuidas panna energiat säästma need, kes seda veel ei tee.
 • Rõhuasetus on „targematelt õppimise“ aspektil, selle tarbeks koolitatakse välja n-ö targa maja saadikud, kes saavad omakorda abistada oma naabreid ja pereliikmeid.

Tulemuste levitamine

 • Uudsete lahenduste rakendamise kava teiste linnade ja riikide jaoks.
 • Tarkade linnade kontaktvõrgustiku loomine Eestis ja välismaa võrgustike uudiste ja informatsiooni vahendamine.