Koolitusprogramm targa maja elanikule

Targa maja elaniku käsiraamat (PDF)

Targa kortermaja koolitusprogramm loodi eesmärgiga tuua tarkust mitte ainult targa tehnoloogia ja sensorite näol, vaid aidata ka välja koolitada teadlikke tarbijaid. Koolitusprogramm on eriti aktuaalne SmartEnCity targa linnaosa võtmes, kus elanikud saavad endale mitte ainult targa elukeskkonna, vaid ka ootused talitada selle keskkonnas targalt, kestlikult ja säästvalt. Seega keskendub koolitus eelkõige nii kortermaja elaniku igapäevastele probleemidele (kodukulude juhtimine, nutikodu kasutamine, hea sisekliima tagamine, mobiilsus, jäätmete tekkimine jm) kui ka keskkonnateemadele laiemalt. Koolitusele on oodatud nii SEC pilootala elanikud kui ka teised linnakodanikud!

Erinevate probleemide tundmine, tarbimise keskkonnamõju teadvustamine ja oskus käsitleda nutikodu seadmeid aitab elanikel vähendada oma kulutusi, keskkonnakoormust ja tagada eluruumi tervislik sisekliima. Koolitusel osalev inimene (nn targa kortermaja ja targa linna Saadik) saab tuginedes omandatud teadmistele toetada ja nõustada naabreid ning teisi kogukonna liikmeid ja panustada Tartu kui targa linna arengusse.

Koolitusprogrammis osaleja on oma maja “saadik”, kes:

– on huvitatud enda elukeskkonnast ja selle seisundist;
– soovib saada uusi teadmisi kodukulude juhtimisest, sisekliimast, nutikodust ja tarbimise keskkonnakoormusest;
– on läbinud saadikute koolitusprogrammi;
– on huvitatud saadud teadmiste rakendamisest;
– on nõus saadud teadmisi levitama enda kortermaja elanike ja tutvusringkonna seas, anda näpunäiteid ja olla abiks nutikodu kasutamisel;
– on valmis, et tema kui targa kortermaja saadiku kontakt (telefon, e-mail) pannakse kortermaja trepikoja infotahvlile üles või jagatakse mõnel muul viisil abivajajate seas.

Toimunud koolitused

Koolitused toimusid aprill-mai 2019 ja neil osales üle 30 huvilise. Koolituste teemad olid järgmised:

  1. Kodukulud (8. aprill) – kuidas elada energiatõhusas hoones/korteris; kodukulude jaotumine energiateenuste lõikes; kodukulud enne ja pärast renoveerimist; päikesepaneelid; energiasäästlik valgustus; tutvustus kodumasinate energiaklassidest ja energiatarbest.
  2. Korteri sisekliima (22. aprill) – sisekliima näitajad ja kvaliteet (temperatuur, niiskus, CO2), ventilatsioon, sisekliima ja rahulolu sisekliimaga.
  3. Jäätmed ja jätkusuutlikkus (6. mai) – tarbimine, jäätmekäitlus, keskkonnamõju ja kestlik areng, ringmajandus.
  4. Nutikodu (20. mai) – nutikodu funktsioonid ja toimimine; sisu täpsustamisel.
  5. Korteriomaniku õigused; targa linna mobiilsuslahendused; renoveerimistöödega seonduv (29. mai) – avalik loeng

Koolitatud saadikud

29. mai 2019 pilootala avalikul üritusel premeeriti eridiplomi ja nutikate tänuauhindadega kaheksat kõige tublimat, kes olid osalenud vähemalt neljal koolitusel viiest. Kõige usinamad koolitatatud esindasid järgnevaid korterühistuid: Lutsu 16, Pepleri 12, Turu 3, Tiigi 8, Tiigi 21, Kalevi 8, Kuperjanovi 2. Lisaks osales koolitusel mitmeid huvilisi ka väljaspool pilootala.