Kunst renoveeritavate majade seintel ja ümbruses

Paarikümnest Tartu kesklinna piirkonnas asuvast hruštšovkast said SmartEnCity projekti raames “smartovkad” – 1960. aastatest  pärinevad kortermajad renoveeriti täielikult ning varustati päikesepaneelide ja nutika elektroonikaga.

Lisaks korterelamute renoveerimisele ning suurema energia- ja keskkonnasäästlikkuse saavutamisele anti kõigile elamutele ka uus, esteetiliselt ja visuaalselt atraktiivne väljanägemine. Kaasati tunnustatud kunstnikud nii Eestist kui välisriikidest, et luua Tartu kesklinna unikaalne kunstil põhinev linnaruum, mille raames loodi 17 kunstiteost.

Üldised  põhimõtted projekti teostamisel:

 • Kunst väärtusliku linnaruumi ja elukeskkonna kujundajana
 • Tartule omase ja eripärase rõhutamine ja esiletoomine läbi kunsti, iga maja puhul arvestatakse konkreetse olustikuga maja ümber
 • Nö linnagalerii loomine, kus on nii elanikel kui Tartu külalistel tore jalutada ja ringi vaadata – Tartu linnale märgiline väärtus (smart city ja art city, nutikad lahendused ja kunst linnaruumis)

Milline kunst?

 • Peamiselt  seinamaalingud, aga võimalikud olid ka nt skulptuurid ja erinevad installatiivsed objektid. Projekti raames loodavate avaliku ruumi kunstilahenduste puhul tuli arvesse võtta rida kriteeriume:
  • teosed on etteantud eelarve raames teostatavad
  • ei ole kergesti lõhutavad
  • teosed säilivad hästi erinevates ilmastikutingimustes
 • Arvestada tuli maja eripära ja terviku kujunemist kunstiteoste koosmõjus. Seinamaalingute puhul ei olnud vajalik kogu seina katmine, võis luua ka väiksemaid teoseid – nii otsaseintel kui mujal maja pinnal. Samuti võis luua mitut maja siduvaid lahendusi;
 • Lähtusime kunsti määratlemisest protsendiseaduse tähenduses, mis välistab olmeprobleemide lahendamise kunstiteostega; eesmärk ei ole funktsionaalsus vaid keskkonna esteetiline rikastamine. Vt http://www.kul.ee/sites/default/files/150717_ktts_rakendamise_juhend.pdf.

Oluline oli terviklik lähenemine ja lõpptulemus, mille tagamiseks kaasati projekti tugevad kuraatorid, kes tunnevad nii Eesti kui rahvusvahelist kunstimaastikku, kunstnikke, nende tööviise jne ja suudavad koostöös projekti kunstilist terviklikkust hoida.

EELARVE

Uue kunstiteose loomise eelarve on kõigi majade puhul 8000€ – renoveerimiseelarvest 5000€ (teostus) ning Tartu linn lisab omalt poolt veel 3000€ (kunstnike honorarid, teostajate töötasud).

KURAATORID:

 • Sirla, tänavakunstifestivali Stencibility korraldaja (tugev kontaktvõrgustik tänavakunsti valdkonnas nii Eestis kui rahvusvaheliselt)
 • Andra Orn, NOAR (pikaaegne galeristi- ja kuraatorikogemus, juhtis Baltikumi ühe suurima seinamaalingu teostamist Ülemiste Citys maalikunstnik Maarit Murka kavandi alusel; hea ülevaade Eesti ja Baltikumi professionaalsetest kunstnikest, keda võiks projekti kaasata)
 • Evelin Zolotko (kunstnikunimega Huupi), kunstnik ja kuraator.

Ühistute peamiseks kontaktisikuks seoses kunstiteoste loomisega on selle ühistu kuraator ja projekti SmartEnCity esindaja.

21. mail 2018 toimunud infopäeval laste tehtud kunstikavandid

Valminud teosed:

Kalevi 10
“Värav Karlovasse”
Autor: Katrin Piile
Teostaja: Piiritus kunstnikerühmitus
Pepleri 10
“Naine linnuga”
Autor: Andrus Peegel
Teostaja: Piiritus kunstnikerühmitus
Turu 9
“Puu”
Autor: Andris Vitolinš
Teostaja: Piiritus kunstnikerühmitus
Tiigi 21
“Kolm neidu”
Autor: Evelin Zolotko ft Elmar Kits
Teostaja: Evelin Zolotko
Pepleri 12
“Maastik”
Autor: Siiri Jüris
Teostaja: Piiritus kunstnikerühmitus
“Nimetu”
Pepleri 3
Autor: Seikon
Teostaja: Seikon
Tähe 2
“Kodu”
Autor: Animalitoland
Teostaja: Animalitoland
“Park”
Aleksandri 3
Autor: Mare Vint
Teostaja: Andra Orn ja Triin Kriu
Turu 3
“Kodu rütmid”
Autor: Marje Üksine
Teostaja: Andra Orn ja Triin Kriu
Kuperjanovi 2
“Kompositsioon kukkuva jäätisega”
Autor: Jevgeni Zolotko
Teostaja: Jevgeni Zolotko ja Evelin Zolotko
Tiigi 3
“Puhujad”
Autor ja teostaja: Markus Kasemaa
Aleksandri 12
“Faun”
Autor: Mall Nukke / Teostaja: Edgar Tedresaar ja kunstnikerühmitus Piiritus
Kalevi 8
“Aeg I”
Autor: Vello Vinn
Teostaja ja uustõlgenduse autor: Edgar Tedresaar ja kunstnikerühmitus Piiritus
Tiigi 19
“Lihvitud teemant”
Autor: Art Allmägi

Turu 17
“Turu tänava istutaja”
Autor: Elo Liiv