Kunst renoveeritavate majade seintel ja ümbruses

Paarikümnest Tartu kesklinna piirkonnas asuvast hruštšovkast saavad SmartEnCity projekti raames “smartovkad” – 1960. aastatest  pärinevad kortermajad renoveeritakse täielikult, varustatakse päikesepaneelide ja nutika elektroonikaga, majade lähedusse tulevad elektriautode ja -jalgrataste laenutuspunktid.

Lisaks korterelamute renoveerimisele ning suurema energia- ja keskkonnasäästlikkuse saavutamisele on kavas anda kõigile elamutele ka uus, esteetiliselt ja visuaalselt atraktiivne väljanägemine. Kaasatakse tunnustatud kunstnikud nii Eestist kui välisriikidest, et luua Tartu kesklinna unikaalne kunstil põhinev linnaruum.

Üldised  põhimõtted projekti teostamisel:

 • Kunst väärtusliku linnaruumi ja elukeskkonna kujundajana
 • Tartule omase ja eripärase rõhutamine ja esiletoomine läbi kunsti, iga maja puhul arvestatakse konkreetse olustikuga maja ümber
 • Nö linnagalerii loomine, kus on nii elanikel kui Tartu külalistel tore jalutada ja ringi vaadata – Tartu linnale märgiline väärtus (smart city ja art city, nutikad lahendused ja kunst  linnaruumis)

Kokku kaasneb 18 maja renoveerimisega samas arvus kunstiteoste loomine, mis koosmõjus muudavad ümbruse ja elukeskkonna rõõmsamaks ja elavamaks. Lähtume samadest väärtustest, millest tulenevalt on riiklikul tasandil vastu võetud nö protsendiseadus. Tegu on põhimõtteliselt protsendiseaduse juurutamisega SmartEnCity projekti tasemel, kuna lisaks nutikatele lahendustele majade sees on projekti seisukohalt oluline ka panus Tartu linna üldilme kujundamisse. See tähendab, et kunstiteoste loomine kuulub iga renoveeritava maja puhul projekti n-ö tervikpaketti.

Milline kunst?

 • Peamiselt  seinamaalingud, aga võimalikud on ka nt skulptuurid ja erinevad installatiivsed objektid. Projekti raames loodavate avaliku ruumi kunstilahenduste puhul tuleb arvesse võtta rida kriteeriume:
  • teosed on etteantud eelarve raames teostatavad
  • ei ole kergesti lõhutavad
  • teosed säilivad hästi erinevates ilmastikutingimustes
 • Arvestada tuleb maja eripära ja terviku kujunemist kunstiteoste koosmõjus. Seinamaalingute puhul ei ole vajalik kogu seina katmine, võib luua ka väiksemaid teoseid – nii otsaseintel kui mujal maja pinnal. Samuti võib luua mitut maja siduvaid lahendusi;
 • Lähtume kunsti määratlemisest protsendiseaduse tähenduses, mis välistab olmeprobleemide lahendamise kunstiteostega; eesmärk ei ole funktsionaalsus vaid keskkonna esteetiline rikastamine. Vt http://www.kul.ee/sites/default/files/150717_ktts_rakendamise_juhend.pdf.

Oluline on terviklik lähenemine ja lõpptulemus, mille tagamiseks kaasatakse projekti tugevad kuraatorid, kes tunnevad nii Eesti kui rahvusvahelist kunstimaastikku, kunstnikke, nende tööviise jne ja suudavad koostöös projekti kunstilist terviklikkust hoida.

EELARVE

Uue kunstiteose loomise eelarve on kõigi majade puhul 8000€ – renoveerimiseelarvest 5000€ (teostus) ning Tartu linn lisab omalt poolt veel 3000€ (kunstnike honorarid, teostajate töötasud).

KURAATORID:

 • Sirla, tänavakunstifestivali Stencibility korraldaja (tugev kontaktvõrgustik tänavakunsti valdkonnas nii Eestis kui rahvusvaheliselt)
 • Andra Orn, NOAR (pikaaegne galeristi- ja kuraatorikogemus, juhtis Baltikumi ühe suurima seinamaalingu teostamist Ülemiste Citys maalikunstnik Maarit Murka kavandi alusel; hea ülevaade Eesti ja Baltikumi professionaalsetest kunstnikest, keda võiks projekti kaasata)
 • Evelin Zolotko (kunstnikunimega Huupi), kunstnik ja kuraator.

Ühistute peamiseks kontaktisikuks seoses kunstiteoste loomisega on selle ühistu kuraator ja projekti SmartEnCity esindaja ning kunstiprojekti üldkoordinaator Andra Somelar Balti Uuringute Instituudist (andra@ibs.ee), kes asendab varem seda tööd koordineerinud, aga nüüd lapsepuhkusel viibivat Kadri Uusi.

21. mail 2018 toimunud infopäeval laste poolt tehtud kunstikavandid

 

Juba valminud teosed:

Kalevi 10
“Värav Karlovasse”
Autor: Katrin Piile
Teostaja: Piiritus kunstnikerühmitus
Pepleri 10
“Naine linnuga”
Autor: Andrus Peegel
Teostaja: Piiritus kunstnikerühmitus
Turu 9
“Puu”
Autor: Andris Vitolinš
Teostaja: Piiritus kunstnikerühmitus
Tiigi 21
“Kolm neidu”
Autor: Evelin Zolotko ft Elmar Kits
Teostaja: Evelin Zolotko
Pepleri 12
“Maastik”
Autor: Siiri Jüris
Teostaja: Piiritus kunstnikerühmitus
“Nimetu”
Pepleri 3
Autor: Seikon
Teostaja: Seikon
Tähe 2
“Kodu”
Autor: Animalitoland
Teostaja: Animalitoland
“Park”
Aleksandri 3
Autor: Mare Vint
Teostaja: Andra Orn ja Triin Kriu
Turu 3
“Kodu rütmid”
Autor: Marje Üksine
Teostaja: Andra Orn ja Triin Kriu
Kuperjanovi 2
“Kompositsioon kukkuva jäätisega”
Autor: Jevgeni Zolotko
Teostaja: Jevgeni Zolotko ja Evelin Zolotko
Tiigi 3
“Puhujad”
Autor ja teostaja: Markus Kasemaa
Aleksandri 12
“Faun”
Autor: Mall Nukke / Teostaja: Edgar Tedresaar ja kunstnikerühmitus Piiritus
Kalevi 8
“Aeg I”
Autor: Vello Vinn
Teostaja ja uustõlgenduse autor: Edgar Tedresaar ja kunstnikerühmitus Piiritus
Tiigi 19
“Lihvitud teemant”
Autor: Art Allmägi