Tarkade Linnade Klubi

Tarkade Linnade Klubi on 2018. aastal Tartu linna ja Balti Uuringute Instituudi eestvedamisel sündinud initsiatiiv tuua kokku Eesti kohalikud omavalitsused, et pakkuda neile võimalus arutada kohaliku tasandi probleeme, leida võimalusi ühiseks koostööks ja saada üksteiselt tuge. Olulisimad käsitletavad teemad hõlmavad omavalitsuste igapäevast tööd ning linnade üleüldist arengust, sh on eriline rõhk tarkade lahenduste kasutuselevõtul, säästlikul energiaplaanerimisel ja muu taolisel. Klubi eesmärgiks on aidata linnadel tõhustada oma seniseid planeerimistegevusi ja õppida üksteise kogemustest, et Eesti linnad areneksid ühtlase kiirusega ja kohaliku tasandi koostöö oleks tihe.

Linnade Klubi kohtub igal aastal vähemalt kaks korda. Praeguseks on Klubiga liitunud Tallinna, Valga, Jõhvi, Tapa, Viljandi, Elva, Türi, Paide, Pärnu, Haapsalu, Viimsi ja Saaremaa omavalitsuste esindajad ning liitumine on alati avatud kõigile uutele huvitatud omavalitsustele! Selleks saatke oma sooviavaldus andra@ibs.ee.

Loe Klubi avakohtumise kohta siit (13.09.2018). Kohtumisel arutati erinevaid barjääre, mis takistavad linnadel energiasäästlike lahenduste kasutuselevõtmist ning Smart City Lab tutvustas koostöövõimalusi targa linna klastris. Ühiselt arutati loodud koostöö eesmärke ja osalevate omavalitsuste ootusi.

Klubi teine kohtumine toimus 11.12.2018 Tallinnas, seal toimunud elamumajanduse seminari raames.

Klubi kolmas kohtumine toimus 22.05.2019 Tartus, loe selle kohtumise kohta siit. Seekord olid luubi all energiamajanduse ja säästva arengu võimalused, aga ka väljakutsed. Osalejatele tutvustati Tartu rattaringlust, SmartEnCity projekti raames renoveeritud ‘smartovkasid’ jpm.

Klubi neljas kohtumine toimus 29.10.2019 Valgas, kohtumise kokkuvõtte leiab siit. Kohtumisel keskenduti energiaplaneerimisele ning elamumajanduse ja muinsuskaitsega seotud probleemidele väheneva rahvaarvuga piirkonnas. Objektikülastuse käigus tutvustati külalistele Valga uut keskväljakut, kolemajasid ja nende renoveerimisega seotud väljakutseid (sh muinsuskaitse piirkonades) ja palju muud.

Klub viies kohtumine toimus 12. märtsil 2020 Elvas. Seekord arutleti Euroopas leiduvate targa linna võimaluste ja tööriistade üle ning tutvuti Act Now projekti tegemistega, kus Elva on partner. Lisaks tutvustati osalejatele ka Elva uusimaid linnaruumi arenguid, sh Elva uue keskväljaku rajamine ja Kesk tn korrastamine. Kohtumise kokkuvõtte leiab siit.

Klubi kuues kohtumine toimus 4. novembril 2020 olude sunnil virtuaalselt. Kohtumisel arutati andmete kogumisega ja monitoorimisega seotut – Tartu uut targa linna andmeplatvormi tutvustas selle arendaja Telia ja Tartu Ülikooli esindaja näitas, kuidas kasutada TÜ mobiilsuslabori äsja valminud andmetaristut. Kohtumisest saab lähemalt lugeda siit.

Klubi seitsmes kohtumine toimus 10. juunil 2021 olude sunnil virtuaalselt. Kohtumisel jagas Võru linn oma kogemusi rahvusvahelises targa linna projektis järgijalinn olemisega, Tartu Regiooni Energiaagentuur tutvustas uusi KOV-ide põhjal valminud uuringuid ja tulevasi koolitusi KOV-idele ning Balti Uuringute Instituut jagas teavet uute rahastusvõimaluste, rahvusvaheliste ürituste ja muu kohta. Kohtumisest saab lähemalt lugeda siit.

Klubi kaheksas kohtumine toimus 22. aprillil 2022 Paides. Kohtumisel arutati Tartu Regiooni Energiaagentuuri eestvedamisel SmartEnCity projekti õppetunde ja vaadeldi lähemalt renoveerimise mõju projektis osalenud kortermajade energiatarbimisele. Balti Uuringute Instituut tutvustas tulevasi üritusi ja võrgustikukoostöö jätkumise võimalusi. Kohtumist võõrustanud Paide linnavalitsus jagas oma plaane linna keskväljaku uuendamisega seoses ning viis külalised õppekülastusele Paide uude renoveeritud riigigümnaasiumisse. Kohtumisest saab lähemalt lugeda siit.

Klubi üheksas kohtumine toimus 23. märtsil 2023 Võrus, kohtumisest lähemalt saan lugeda siit.

Kui teie omavalitsus soovib liituda Eesti Tarkade Linnade Klubiga, palun võtke ühendust Meritiga (merit@ibs.ee).