Toetuse taotlemine

15. septembril 2016 kehtestas Tartu linnavolikogu määruse “Targa linna korterelamu rekonstrueerimise toetus“, mille alusel on sihtgrupi ühistutel võimalik alates 1. oktoobrist 2016 rekonstrueerimistoetust taotleda.

Taotluse esitamiseks tuleb pilootalasse kuuluva elamu ühistul läbida järgmised sammud:

  1. Teha üldkoosolekul otsus “Nutika linnaosa” projektis osalemiseks
  2. Võtta pakkumised ning sõlmida leping tehnilise konsultandiga
  3. Võtta pakkumised projekteerimiseks vastaval lähteülesandele ja sõlmida leping projekteerijaga
  4. Esitada avaldus Tartu linnale (aadressil LVO@raad.tartu.ee või tuua aadressile Küüni 1, I korrus, ruum 101)

Avaldusi võetakse vastu alates 1. oktoobrist 2016. Avalduste alusel järjekorra moodustamise mõte seisneb selles, et projekteerimisega seonduvate kulude tegemisel oleks ühistutel kindlustunne, et kui nõuetekohane ehitusprojekt valmib määratud tähtajaks (30. juuni 2017), siis on toetusmeetmes olemas piisavalt raha selle projekti alusel rekonstrueerimise toetamiseks. Kokku on ühistuid võimalik toetada 39 000 m2 hoone suletud netopinna ulatuses, mis tähendab võimalust toetada ligikaudu 20 korterelamu rekonstrueerimist. Näiteks, kui 20 ühistut on avalduse koos nõuetekohaste lisadega esitanud ja 39 000 m2 piir on kätte jõudnud, siis kõikidel järgnevatel avalduse esitajatel tekib võimalus toetusest osa saada üksnes siis, kui keegi esimesest 20 ühistust mingil põhjusel ehitusprojekti valmis ei saanud või edasisest toetuse taotlemisest loobub.