Nutikodu

Tartu partneriks SmartEnCity projektis nutikodu lahenduse loomiseks kortermajadesse valiti avaliku hanke kaudu Enlife OÜ.

Elamute renoveerimise üks eesmärke on suunata elanikke energiasäästlikumalt käituma ja jälgida renoveerimisjärgsel testperioodil elamu energiatarbimist. Selleks paigaldatakse iga renoveeritava elamu korterisse kodujuhtimise seadmestik, mis võimaldab elanikel jälgida oma tarbimist (seda ka kodust eemal olles) ning soovi korral rakendada nutikaid kodujuhtimise skeeme. Lisaks annavad nutikodu lahendused võimaluse elanikule/ühistule võtta kasutusele erinevaid turvalahendusi.

Nutikodu baasseadmed hangitakse projekti kesksest eelarvest ja ühistutele see lisakulusid kaasa ei too. Nutikodu lahendus on eelduseks “targa maja” loomisel, kus energiatarbimise juhtimine toimub vastavalt vajadustele ja üldist säästu silmas pidades.

Mõned näited, mida nutikodu seadmestik võimaldab

elanikele:

  • jälgida jooksvalt oma tarbimist (elekter, gaas, vesi, küte, …)
  • jälgida ja juhtida oma korteri sisekliimat (temperatuur, CO2, …)
  • valvestada korteri, saada soovi korral häireteateid (suitsuandurilt, liikumisandurilt, ukse/akna andurilt)

ühistule:

  • korraldada korterite mõõturite näitude automaatse kogumise
  • paigaldada trepikodadele videokaameraga fonolukud
  • edastada olulisi teateid elanikele

Oma ettepanekute ja ootuste kirjeldamisega on kõigil võimalik kaasa lüüa foorumi kaudu.

Kontaktid: