Tarkade Linnade Klubi kohtus taas Võrus

Tarkade Linnade Klubi kogunes 23. märtsil Võrru, kus kuulati Võru linna kogemusi ja praktilisi õppetunde läbi CityXChange projekti. Klubi kohtumise avasõnad tegi Võru abilinnapea Sixten Sild, kes tutvustas muuhulgas Võru viimaste aastate arenguid seoses energiasäästuprojektidega, nt nagu kogu linna üleviimine digitaalselt juhitavatele LED-lampidele ja hoonete renoveerimine. Seejärel tutvustas Võru oma pikaajalise visioonidokumendi Kestlik Võru 2050 koostamise protsessi ning eesmärke. Lisaks arutati Võru kogemusi sellest, milliseid tulemusi andsid erinevate avalike hoonete kohta tehtud energiakasutuse analüüsid.

Martin Kikase (Tartu Regiooni Energiaagentuur) modereerimisel järgnes elav arutelu pikaajaliste energia- ja kliimakavade koostamise ja hetkeseisu kohta Eestis. Klubilised jagasid enda kogemusi seoses selliste kavade koostamisega, teiste arengudokumentidega integreerimisega ning omavalitsuse igapäevategevustes arvestamisega. Mitmes klubi omavalitsuses tegeleb näiteks rohemeeskond, kes jälgib igapäevaste tegevuste kooskõla kliimakavaga. Huvitavaid praktikaid jagati mitmeid. Nt hindas Tartu ära linnavalitsuse kui organisatsiooni kasvuhoonegaasi mõjud ning hangete koostamisel analüüsitakse, kuidas tagada nende väiksem kliimamõju. Saku jagas oma väärtuslikku kogemust Harjumaa keskkonnaspetsialistide klubi tegevusest. Sarnaseid huvitavaid teemasid oli lauale tuua kõikidel kohtumisel osalenud omavalitsustel.

Ahjusooja uudisena tutvustasid Tuuli Veersalu (Tallinna strateegiakeskuse rohepöörde büroo) ja Kairi Noot (Keskkonnainvesteeringute Keskus) klubilistele Innosprindi töö tulemusel ja hetkel Tallinna linna ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu eestvedamisel arendatud R-klubi ideed omavalitsusjuhtidele ja spetsialistidele. Oma inspiratsioonipisiku on ideele andnud ka Tarkade Linnade Klubi. Sellise võrgustiku keskmeks ideeks on konkreetsed kliimateemad ja kuidas neid lahendada, nende seostamine omavalitsuse igapäevatööga ja rahastamisega. Samuti oleks selline koosloomeline võrgustik selleks, et jagada infot, saada üle senistest taktistustest ning pakkuda huvitavaid lahendusi. KIK toel oleks võrgustik ka strateegiliste rakendusprojektide taimelava, nt Euroopa Liidu programmide toetuste taotlemisel.

Merit Tatar Balti Uuringute Instituudist tänas kõiki osalejaid põneva arutelu eest ning jagas klubi listis infot Smart Cities Marketplace platvormi kohta, mille kaudu saavad ka Eesti omavalitsused osaleda nt tehnilises abis, mida platvorm pakub, et potentsiaalseid targa linna projektiideesid ja nende arendajaid viia kokku võimalike investoritega.

Kohtumise lõpus külastati Võru Tervisekeskust ja Koreli parki, mis arendati linnaelanike soovidele vastavalt.

Kohtumisel osalesid Võru, Tartu, Pärnu, Elva, Saku ja Viljandi omavalitsuste ning Balti Uuringute Instituudi ja Tartu Regiooni Energiaagentuuri esindajad.

Tarkade Linnade Klubi on regulaarselt koos käinud juba 2018. aastast. Oleme selle aja jooksul kohtunud nii Tartus, Elvas, Valgas kui Paides ning koroona mõjutuste ajal Teamsi keskkonnas. Klubi järgmine kohtumine toimub sügisel juba järgmise põneva klubilise juures. Klubiga liitumine on avatud kõigile Eesti omavalitsustele! Liitumiseks kirjuta merit@ibs.ee