Vastus teemal: Raha!

Foorumid Küsimused renoveerimise kohta Raha! Vastus teemal: Raha!

#424
Martin Kikas
Guest

Tere Tiina!
Saab küll kütet ka mõõta mõõtjate järgi. Antud projektis ei ole see kohustuslik, seda saab otsustada ühistu ise. Oluliselt see kokkuhoidu ei too.
Hetkel on enamustes ühistutes otsustatud jagada küttele kuluv soojusenergia panna alusel aga saab kasutada igasuguseid muid jagamise/maksmise viise, sõltub ühistu otsusest. Tüüpiliselt on Ühistul leping kaugkütteettevõttega kogu maja varustamiseks vajaliku soojusenergiaga. Maja siseselt juba jagab kulud ühistu oma korra alusel.
Renoveerimise käigus paigaldatakse regulaarventiilid igale radiaatorile ja see, kes soovib kokkuhoidu ning hoolib keskkonnast ja oma rahakoti sisust saab võimaluse reguleerida ja säästa.
Eestis on näiteid, kus soojusenergia kulusid küttele arvestatakse tarbimise järgi. Sellisel juhul moodustub maksumus kahest osast, üks on baasosa, mis kõigile võrdne ja teine osa moodustub vastavalt tarbimisele. Probleemiks on kuidas leida õiglane osakaal baasosa ja tarbimisest tuleneva osa vahel. Selle kohta ei ole head reeglit, on olemas uuring (“Kütteenergia tarbimise vähendamine korterelamutes läbi tarbijate teadlikkuse tõstmise ja käitumisharjumuste muutmise, tuginedes individuaalse küttekulu mõõtmisele”, TTÜ, 2012), mis leidis, et väga head reeglit ei ole ning pakkus optimaalseks 75% baasosa ja 25% tarbimisest tulenev osa. Nüüd kui hoone on renoveeritud ja soojusenergiakulud langevad oluliselt (rohkem kui 50%) ning sellest 25% (või mis iganes teine osakaal) moodustab ju veelgi väiksema osa kuludest. Samas, keegi peab hakkama pidama arvestust ja see on omakorda jällegi kellegi aeg ehk samuti kulu. Siin peab nüüd korteriühistu juba kalkuleerima, kas selline viis end ära tasubki?
Renoveerimisest (majade välispiirete soojustamine, õhutiheduse tõstmine, soojustagastus jpm) enesest tuleb soojusenergia oluline kokkuhoid juba kindlasti ja reguleerimise võimaldamine annab veelgi säästu.
Alati nõus vastama
Martin Kikas