Vastus teemal: Aknad

Foorumid Küsimused renoveerimise kohta Aknad Vastus teemal: Aknad

#445 Vasta

Raimond Tamm

Lp Tiina Saluvere,

Suur tänu foorumis akende teemal arutelu algatamise eest. Sellest on tõesti väga kahju, et Te otsustasite uued aknad paigaldada olukorras, kus Teie elamu korteriühistu on juba veidi rohkem kui aasta aega tagasi otsustanud hoone rekonstrueerimise suunas liikuda. Tavapäraselt korteriomanikud sellisel juhul enam aknaid ei vaheta ning oodatakse rekonstrueerimise käigus akende väljavahetamist.

SmartEnCity projekti puhul on rekonstrueerimise nõudeks saavutada kortermajades energiatõhusus 90 kWh/m​2​/aastas. Meil on võimalik maksta toetust üksnes nendele korteriühistutele, kes korraldavad elamu rekonstrueerimise sellele nõudele vastavalt. See on loomulikult iga korteriühistu (s.t korteriomanike kui ühistu liikmete) otsustada, kas soovitakse oma elamut sellest nõudest lähtudes rekonstrueerida. Senised arvutused viitavad sellele, et nimetatud energiatõhususe taset on võimalik saavutada akendele kõrgendatud nõudmisi (avatäite kompleksne soojusläbivuse tase paigaldatuna on U≤1,0 W/(m²·K)) esitades ning aknaid soojustuse väliskihti paigaldades või aknapalesid täiendavalt soojustades. Kui projekteerimise käigus leitakse võimalus energiatõhusus 90 kWh/m​2​/aastas kuidagi teisiti saavutada, siis loomulikult on selline alternatiivne lahendus vastuvõetav.

Võrdlused tänaseks rekonstrueeritud hoonetega ei ole kohased seetõttu, et sellisele energiatõhususe tasemele ei ole Eestis veel ühtegi korterelamut rekonstrueeritud. Loomulikult on teatavas ulatuses kütte kokkuhoidu võimalik saavutada ka akendele madalamaid nõudeid esitades ning ilma aknaid soojustuse väliskihti paigaldamata, kuid SmartEnCity projekti puhul ei ole see tulemus paraku piisav. Euroopa raha on meile Tartu korterelamute rekonstrueerimiseks eraldatud just seetõttu, et me rekonstrueeriksime hooned kõrgemale tasemele, mitte ei viiks ellu tavapäraseid lahendusi.

Meie saame omalt poolt pakkuda võimalusi, nende võimaluste kasutamise üle saavad aga otsustada üknes korteriühistud (selle liikmetest korteriomanikud) ise. Kui projekteerimise järgsed arvutused peaksid kinnitama, et rekonstrueerimine läheb ebamõistlikult kalliks, siis saavad korteriomanikud ühistu liikmetena otsustada kas jätkata või mitte. Loomulikult on ka see ühistu otsustada, et mida võetakse ette väljavahetamise tulemusena ülejäävate akendega.

Loodan Teie mõistvale suhtumisele!

Lugupidamisega,
Raimond Tamm
SmartEnCity projekti juht