Koolitusprogramm targa maja elanikule

Targa kortermaja koolitusprogramm loodi eesmärgiga tuua tarkust mitte ainult targa tehnoloogia ja sensorite näol, vaid aidata ka välja koolitada teadlikke tarbijaid. Koolitusprogramm on eriti aktuaalne SmartEnCity targa linnaosa võtmes, kus elanikud saavad endale mitte ainult targa elukeskkonna, vaid ka ootused talitada selle keskkonnas targalt, kestlikult ja säästvalt. Seega keskendub koolitus eelkõige nii kortermaja elaniku igapäevastele probleemidele (kodukulude juhtimine, nutikodu kasutamine, hea sisekliima tagamine, mobiilsus, jäätmete tekkimine jm) kui ka keskkonnateemadele laiemalt. Koolitusele on oodatud nii SEC pilootala elanikud kui ka teised linnakodanikud!

Erinevate probleemide tundmine, tarbimise keskkonnamõju teadvustamine ja oskus käsitleda nutikodu seadmeid aitab elanikel vähendada oma kulutusi, keskkonnakoormust ja tagada eluruumi tervislik sisekliima. Koolitusel osalev inimene (nn targa kortermaja ja targa linna Saadik) saab tuginedes omandatud teadmistele toetada ja nõustada naabreid ning teisi kogukonna liikmeid ja panustada Tartu kui targa linna arengusse.

Koolitusprogrammis osaleja on oma maja “saadik”, kes:

– on huvitatud enda elukeskkonnast ja selle seisundist;
– soovib saada uusi teadmisi kodukulude juhtimisest, sisekliimast, nutikodust ja tarbimise keskkonnakoormusest;
– on läbinud saadikute koolitusprogrammi;
– on huvitatud saadud teadmiste rakendamisest;
– on nõus saadud teadmisi levitama enda kortermaja elanike ja tutvusringkonna seas, anda näpunäiteid ja olla abiks nutikodu kasutamisel;
– on valmis, et tema kui targa kortermaja saadiku kontakt (telefon, e-mail) pannakse kortermaja trepikoja infotahvlile üles või jagatakse mõnel muul viisil abivajajate seas.

Miks ma peaksin programmis osalema?

– tasuta loenguprogramm, mille käigus on võimalus ennast arendada ja kaasa mõelda aktuaalsetel keskkonnateemadel ning saada praktilisi näpunäiteid;
– võimalus kogukonna hüvanguks midagi ära teha ja osaleda Euroopas unikaalse projekti tegevuste elluviimisel;
– tunnistus koolitusprogrammi läbimise kohta;
– koolitusprogrammi 100% läbimise korral praktilised auhinnad ning Tartu linna ja projektimeeskonna tunnustus.

Millal koolitused toimuvad?

Kõik koolitused toimuvad (v.a. viimane viies avalik üritus, mille kohta laekub info maikuus) SPARK Demo suures saalis, kell 18-20.00. Kohapeal on olemas ka lastenurga võimalus (palun eelnevalt teada anda, kui tulijate seas on ka lapsi) ning pakutakse suupisteid ja sooje jooke.

Ootame igast SmartEnCity majast vähemalt 1-3 esindajat!

  1. Kodukulud (8. aprill) – kuidas elada energiatõhusas hoones/korteris; kodukulude jaotumine energiateenuste lõikes; kodukulud enne ja pärast renoveerimist; päikesepaneelid; energiasäästlik valgustus; tutvustus kodumasinate energiaklassidest ja energiatarbest.
  2. Korteri sisekliima (22. aprill) – sisekliima näitajad ja kvaliteet (temperatuur, niiskus, CO2), ventilatsioon, sisekliima ja rahulolu sisekliimaga.
  3. Jäätmed ja jätkusuutlikkus (6. mai) – tarbimine, jäätmekäitlus, keskkonnamõju ja kestlik areng, ringmajandus.
  4. Nutikodu (20. mai) – nutikodu funktsioonid ja toimimine; sisu täpsustamisel.
  5. Korteriomaniku õigused; targa linna mobiilsuslahendused; renoveerimistöödega seonduv (29. mai) – avalik loeng, ühtlasi ka kevadine elanike infoüritus! Täpsem sisu selgub maikuus.

REGISTREERI SAADIKUKS!