Targa linna ühistujuhid arutasid ühiselt nutikoduga seonduvat

15. oktoobril kogunesid SmartEnCity targa linna ühistujuhid SPARK Demosse nii füüsiliselt kui veebi vahendusel, et arutada nutikodu paigaldamise ja toimisega seotut, tekkinud murekohti ja nende lahendusi.

Arutelu juhtisid SmartEnCity nutikodu ekspert Tõnis Eelma ja EnLife esindaja Raivo Raestik. Füüsiliselt oli kohal ligi 20 osalejat, lisaks mitu veebi vahendusel liitujat.

Enne kohtumist palus SmartEnCity projektimeeskond ühistujuhtidel täita ära lühikese küsimustiku, et kaardistada põhilised nutikoduga seotud teemad. Selle tulemusena arutleti kolme peamist küsimust:

  • Arvestite kauglugemine – eelkõige keskenduti veearvestitele.
  • Fonolukksüsteem – EnLife arendatud erilahendus, mida soovisid mitmed projektiga liitunud ühistud, aga mille valmimine on viibinud.
  • Termostaatide lugemine – raadioühendusega majades esineb veel tõrkeid.

Kohtumise täpne kokkuvõte ilmub peagi ning see saadetakse nii ühistujuhtidele kui avaldatakse tarktartu.ee kodulehel.