Tartu Ülikoolis peeti avalik loeng teemal “Tark linn ja targad elanikud – kuidas keskkonnakoormust ohjes hoida?”

1.veebruaril pidasid TÜ inimgeograafia doktorant Veronika Mooses ja keskkonnakaitse lektor Age Poom avaliku loengu, milles räägiti ühiskonnas toimuvatest muutustest, jätkusuutlikkusest, targast linnast ja SmartEnCity projektist. Loeng oli avapauk Väärikate ülikooli loengusarja kevadsemestrile, kuid loengut reklaamiti ka laiemalt ja osaleda võisid kõik huvilised. Osavõtjaid oli ca 350, kellest enamiku moodustasid vanemaealised.

Loengus kasutati klikkerisüsteemi, mis võimaldas kuulajatelt küsimusi küsida ja interaktiivselt tagasisidet saada. Klikkerite kui vanurite jaoks uudse tehnoloogilise vidina kasutamine tekitas palju elevust, kuid tore oli tõdeda, et selle süsteemi kasutamine oli enamikule jõukohane. Tänu klikkeriküsimustele saadi muuhulgas teada, milliseid tehnoloogilisi lahendusi kuulajad (sh vanurid) on kasutanud, mis on peamised murekohad digiühiskonnas hakkama saamisel ja milliseid keskkonnaprobleeme tajutakse. Täname siinkohal TÜ arvutiteaduse instituuti, kes klikkerisüsteemi laenutamisega üritust sponsoreeris. 

Tartu Ülikooli SmartEnCity raames toimuv loengusari alustas juba 2016. aastal.