Mobiilsus

Ligikaudu 70% välisõhu heitmetest Euroopa linnades tuleneb transpordist. Sellele lisandub mürareostus, mida ei tohi alahinnata.

Seega on transpordisektori ümberkujundamine ja sealhulgas inimeste käitumisharjumuste suunamine olulise tähtsusega linnade elukeskkonna kvaliteedi tõstmisel. Projekti SmartEnCity eesmärgiks on investeeringute abil luua kvaliteetne elukeskkond, mis inspireerib pilootala kogukonda tegema keskkonnateadlikke ning energiasäästlikke otsuseid ja valikuid.

Tartus viiakse projekti raames ellu mitmeid liikuvusega (mobiilsus) seotud tegevusi:

  • Rajatakse kesklinna piirkonda 5 avalikku kiirlaadimispunkti elektrisõidukitele
  • Rajatakse projekti pilootalale 4 elektriautode ja -jalgrataste rendipunkti
  • Töötatakse välja lahendus elektriautode kasutatud akudesse taastuvenergia salvestamiseks ning salvestatud energia kasutamiseks elektriautode laadimisel.