Vastus teemal: Elektromagnetkiirgus

Foorumid Küsimused nutikodu kohta Elektromagnetkiirgus Vastus teemal: Elektromagnetkiirgus

#435 Vasta

Tõnis Eelma

Tere!

Täname aktiivseid foorumikasutajaid ja püüame vastata kerkinud küsimustele.

1. Kui ei soovi tõepoolest oma korterisse nutikodu soetada, ega nende seadmete keskel elada, tervislikel põhjustel, siis kas on mõeldud kuidagi kompenseerida seda ebamugavust, ja äärmisel juhul kolimist?

Vastus: Meie andmetel renoveeritud elamute korterite hind tõuseb hüppeliselt ja kindlasti on võimalik kasudega vahetada oma korter mitterenoveeritavasse elamusse. Rohkem oleme kuulnud pahameelt elamutest, mille ühistud ei ole otsustanud renoveerimise kasuks.

2. Kas on tehtud uuring või küsitlus kas inimesed üldse tahavad nutiseadmeid oma koju?

Vastus: SmartEnCity projekti raames uuritakse aktiivselt elanike arvamust ja selle muutusi. Kahjuks tuleb tõdeda, et osavõtt meie esimesest küsitlusest (http://tarktartu.ee/kusitluse-kokkuvote/) oli üsna napp, kuigi küsitlusankeet pidi jõudma iga pilootala elaniku postkasti. Praegu on käimas põhjalikum pilootala elanike küsitlus Tartu Ülikooli poolt ning vastamishuvi ei ole endiselt eriti tõusnud.

Näiteks Suurbritannias on otsustanud, et aastaks 2020 paigaldatakse kõigisse kodudesse nutikad energiatarbimismõõturid. Eelmisel aastal, kui oli paigaldatud juba rohkem kui 3,5 miljonit mõõturit, viidi elanike seas läbi uuring, milles osales rohkem kui 10 000 inimest. Uuringust selgus, et
80% vastanutest on pärast nutikate mõõturite paigaldamist muutnud oma käitumist energiatarbimise vähendamiseks;
79% vastanutest soovitavad kaugloetavaid mõõtureid teistelegi;
78% infopaneeli omanikest jälgivad seda regulaarselt.

3. Kui suured on Tartu kesklinna elektromagnetkiirguse näitajad?

Vastus: Selle kohta meil andmed puuduvad. Need näitajaid on pidevas muutumises ning paiguti erinevad.

4. Kuidas mina konkreetselt saan seda (nutikodu) kasutada, mis tulu mul sellest tõuseb, kuidas muudab see mu elu mugavamaks jne – s.t milleks mul seda üldse vaja on?

Vastus: Nutikodu kasutamisel võib eristada kolme suuremat eesmärki: energiasääst, turvalisus ja mugavus. SmartEnCity keskendub neist esimesele, aga nutikodu lahendus loob kõigile elanikele/ühistutele võimalused laiendada süsteemi vastavalt oma soovidele ja vajadustele. Elaniku esmane kasu võiks olla võimalus jälgida oma energiatarbimist, mitte muretseda näitude edastamise pärast, saada erinevat informatsiooni, sh häireolukordadest.

5. Tahaks näha, milline see seade välja näeb, palju ruumi võtab jne, et saaks talle aegsasti koha kitsukeses hruštšovka-korteris planeerida.

Vastus: Ruumi need seadmed eriti ei võta. Keskseadmeks on reeglina väike karbike, mis võiks paikneda ruuteri või televiisori juures või muus internetiühendusega kohas, soovituslikult korteri keskosas. Juhtpaneeliks on planeeritud väiksem tahvelarvuti, millele tuleb soovituslikult leida seina peal sobiv koht.

Eestis levinud nutikodu lahendustest on sarnaseim Indome, mille kohta leiab youtube’ist erinevaid tutvustavaid videoid, nt https://www.youtube.com/watch?v=SlRMXZ14WHw