Vastus teemal: Elektromagnetkiirgus

Foorumid Küsimused nutikodu kohta Elektromagnetkiirgus Vastus teemal: Elektromagnetkiirgus

#461
Liis
Guest

Teie viidatud “laiapõhjaline uuring” on uuringust kaugel. SCENIHRi näol on tegemist Euroopa Komisjoni erikomisjoniga, mille sõltumatusest me kahjuks rääkida ei saa. Selle kaks liiget on elektromagnetväljade (EMV) teemal eksperdid, kumbki nendest aga ei ole seda tervise valdkonnas ning mõlemad on varasemalt teada oma tööstuse huvide poole kallutatuse (üks neist ka endine telekommunikatsioonitööstuse töötaja) ning veendumuse poolest, et EMVd ei kujuta endast tervisele ohtu. Ülejäänud liikmetest suurem osa on samuti seotud telekommunikatsioonitööstusega. Seetõttu võime päris kindlad olla, et komisjoni liikmed on valitud spetsiaalselt nende eelhäälestatuse järgi ja mingist püüdlusest selgitada välja objektiivne tõde EMVde tervisemõju kohta ei saa siin juttugi olla. Teiseks on komisjon ilmselgelt ignoreerinud aina kuhjuvaid teaduslikke tõendusmaterjale ja uuringutulemusi EMVde negatiivse tervisemõju kohta. Tasub kindlasti tutvuda kaebusega, mille esitasid SCENIHRi aruande kohta 20 ühingut 12st Euroopa riigist: http://www.iemfa.org/wp-content/pdf/Complaint-to-the-European-Commission-SCENIHR-2015-08-31.pdf .
Samas on meil kümneid tuhandeid teaduslikke eelretsenseeritud artikleid, mis on SCENIHRi seisukoha ümber lükanud ja tõestavad, et EMVdel on negatiivne mõju inimese tervisele kehtestatud normidest OLULISELT MADALAMATE kiirgustasemete juures ning et praegused standardid on kehtestatud täiesti valedel alustel ja neid ei saa inimese tervisemõju puudumise kinnitamisel arvesse võtta. Samuti tehakse kõikjal maailmas aina rohkem poliitilisi algatusi ja üleskutseid vähendada EMVde fooni, kuni meil ei ole täit kindlust, et need on ohutud. Teiste seas on sellise üleskutse avaldanud ka Euroopa Parlament. Praegu näitavad iga päev lisanduvad teaduslikud artiklid kahjuks hoopis seda, et elektromagnetkiirgus on inimeste jaoks palju ohtlikum, kui me seda endale teadvustame. Seepärast on igasugune tehisliku mikrolainekiirguse lisandumine taunitav.

Loomulikult ei ole energiatarbimise vähendamisele suunamine iseenesest halb mõte, kuid seda ei tohi teha inimeste tervise arvel ja asjatuid riske võttes. On olemas ka lahendused, mis ei tekita mikrolainekiirgust – miks neid ei kasutata? Nutikas saab olla ka ilma kiiritamata.