Vastus teemal: Elektromagnetkiirgus

Foorumid Küsimused nutikodu kohta Elektromagnetkiirgus Vastus teemal: Elektromagnetkiirgus

#475 Vasta

Tõnis Eelma

Tere!

EMV tervisemõjude osas on palju eriarvamusi ja kummagi poole esindajad ei ole suutnud teist poolt oma argumentidega veenda. SmartEnCity projekti ei tehta inimeste tervise arvel ja asjatuid riske ei võeta. Lisanduvad seadmeid ei muuda oluliselt kiirgusfooni, milles me praegu oleme harjunud elama.

Nutikodu tehniline lahendus on valitud tulevikku vaatavalt arvestades vastava valdkonna arengusuundi. Selle loomisel on püütud arvestada võimalusega, et inimesed saaksid ise sobivaid seadmeid oma nutikodu lahendusse juurde lisada ning et ehitustööd võimalikult vähe sekkuksid korterite sisemusse.