Rekonstrueerimiskulude jaotuse näide

Näidisinfona palusime 2016. a. kevadel teha ehitusfirmadel pakkumise aadressil Turu tn 7 asuva elamu liginullenergiahooneks rekonstrueerimiseks. Alljärgnevalt esitame ühe keskmise pakkumise tööde maksumuste jaotuse. Antud maksumuste jaotus on toodud mõningaseks orientiiriks, pakkumiste hinnad varieeruvad oluliselt nii ehitajate kui erinevate tööde lõikes.

Elamu Turu tn 7 (60 korterit, 3204 m2, pakkumuse hind 830 000 €) rekonstrueerimistööde maksumuste jaotus:

Töö Osakaal
Välisseinte soojustamine 200 mm 12,0%
Sokli soojustamine 3,0%
Hoone ümber oleva panduse ehitus 0,8%
Välistreppide rekonstrueerimine sh. kaldtee 0,4%
Pööninglae soojustamine 400 mm koos käiguteede rajamisega 2,3%
Akende vahetus 7,0%
Välisuste vahetus 0,8%
Katusekatte vahetus koos vihmaveesüsteemiga 5,3%
Tuuletõkkeplaadi paigaldamine pööningule 0,1%
Küttesüsteemi rekonstrueerimine koos soojussõlme väljavahetamisega 10,1%
Soojaveesüsteemi rekonstrueerimine 1,4%
Ventilatsioonisüsteemi ehitamine (seadmed keldris ja pööningul), sh. WC/vannitoa ventilatsioon 39,1%
Köögikubu ventilatsioon 1,3%
PV-paneelid 58 kW 7,2%
Heitvee soojatagastussüsteem 2,9%
Elamu vee ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja asendamine va. korteri sisene 3,0%
Üldkasutaval alal (koridorid, keldrid, pööningud, hoone peasissepääsud) elektrisüsteemide rekonstrueerimine sh. elektrikilbid, valgustid 0,7%
Tehnosüsteemidega seotud rekonstrueerimisega kaasnevad viimistlustööd (üldaladel ja korterites) 2,2%
Hoone ja korterite automaatikasüsteemi ehitamine (hoonemõõturid – vesi, küte, elekter, gaas, CO2, termo) – 790 eurot korteri kohta 0,4%