Balti Uuringute Instituut taunib “Pealtnägija” erapoolikut SmartEnCity nutikodu hanke kajastust

14. novembril Eesti Televisioonis näidatud “Pealtnägija” saates käsitleti SmartEnCity projekti raames läbiviidud Tartu korterelamute nutikodu lahenduse hanget. Kahjuks on saate autorid asunud ebaobjektiivselt SmartEnCity projekti ja Balti Uuringute Instituuti ründavale positsioonile, kuulutades alles 2021. aastal lõppeva projekti juba ette kahtlaseks, rahade kasutamist anomaalseks ning jättes saatest välja Balti Uuringute Instituudi esindaja poolsed selgitused käsitletud teemades.

Balti Uuringute Instituut (IBS) kinnitab, et projekti algusest saadik on nutikodu lahenduse hanke eelarveks olnud 400 000 eurot ning ülejäänud IBS-ile projektitoetusest eraldatud 800 000 eurot on planeeritud 5 aastaks ligi neljakümne erineva SmartEnCity projektiga seotud tegevuse elluviimiseks, mis sisaldavad kümnete analüüside, strateegiliste plaanide ja tegevuskavade koostamist, ürituste korraldamist, töögruppide töö koordineerimist jne.

SmartEnCity projekti kulud planeeriti eelarvesse juba 2015. aastal ja on Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud. Projektipartneritel on väga keeruline muuta selliselt kinnitatud eelarve proportsioone või kasutada raha muudel viisidel, kui eelarves ette nähtud. Lisaks auditeerib Euroopa Komisjon eelarve eesmärgipärast kasutamist. Seetõttu on kurb tõdeda, et „Pealtnägija“ meeskond ei ole võtnud vaevaks teha vajalikku eeltööd ja läbi töötada Euroopa Liidust rahastatud projektide toimimise loogikat ega võtnud loo ettevalmistamisel arvesse IBS-i poolt esitatud täpsustusi.

Nutikodu lahenduse hange viidi läbi korrektselt ja avalikult, osalemiskutsed saadeti rohkem kui 20 pakkujale, sealhulgas kõigile Eestis nutikodu lahendusi pakkuvatele ettevõtetele. Kõigile hankes osalenud ettevõtetele anti võimalus oma tooteid tutvustada ning neile esitati täpsustatud hinnapäring, milles näidati ära hanke eelarve (400 000 eurot) koos võimalusega vajadusel oma pakkumise funktsionaalsust piirata, et mahtuda eelarve piiridesse.

Ainsana suutis funktsionaalsust oluliselt vähendamata teha eelarve piirides hinnapakkumise EnLife OÜ, kes valiti seeläbi hanke võitjaks. EnLife OÜ on pikaaegse nutikodu lahenduste arendamise kogemusega ning tegutseb samal ajal mitmete sensorite ja seadmete tootjana, mis andis neile tõenäoliselt hinnaeelise konkurentide ees.