Majades käivad ettevalmistused rekonstrueerimistöödeks

Tartu LV pressiteade

Tartu nutika linnaosa SmartEnCity projektiga on ühinenud 22 pilootala kortermaja ühistut, kes soovivad oma 50-60ndail aastail ehitatud maja rekonstrueerida liginullenergia hooneks.

„30. märtsi pärastlõunal lõpetasime ühistutelt avalduste vastuvõtmise, sest projektis ette nähtud rekonstrueerimise toetusest rohkematele korterelamutele ei jätku,“ ütles projektijuht Raimond Tamm. “Kui mingil põhjusel mõni avalduse esitanud ühistu siiski elamu rekonstrueerimiseni ei jõua, siis tekib võimalus toetust taotleda ka nendel pilootala ühistutel, kes pole veel avaldust esitanud.”

„Korteriühistute suur huvi näitab, et sellistel projektidel on Tartus hea kasvupinnas. Nutika linnaosa projekt võimaldab meil linnakeskkonnas teha väga olulisi muudatusi, millega Tartu astub pika sammu edasi keskkonnasäästlike ja infotehnoloogiliste lahenduste rakendamisel igapäevaelus,“ ütles Tartu linnapea Urmas Klaas.

Projektiga liitunud 22 ühistut  on jõudnud projekteerimisetappi. Kõigil on sõlmitud lepingud tehnilise konsultandi ning rekonstrueerimistööde projekteerijaga.

Kõige kaugemale on tänaseks jõudnud Kalevi 10 ühistu, kes on rekonstrueerimise eelprojekti staadiumis saanud juba ka ehitusteatise. Samuti on nad esitanud Elektrilevi OÜle liitumistaotluse seoses hoone katusele rajatava päikesejaamaga. Hetkel jätkatakse projekteerimistegevustega ning samaaegselt ka hoonele kunstiteose väljavalimisega.

Tartu linn osaleb rahvusvahelises projektis SmartEnCity, mille käigus luuakse kesklinnas asuvast hruštšovkade piirkonnast tarkadel lahendustel toimiv ja energiasäästlik linnaosa. Nõukogudeaegsete kortermajade liginullenergia hooneteks renoveerimiseks on projektis ettenähtud ligi 4 miljonit eurot.

Renoveeritud majade elanikele luuakse nutikodulahendus, mis võimaldab jälgida ja reguleerida oma kodust energiatarbimist.

Nutikas linnaosas kasutatakse uuenduslikke lahendusi kaugküttes, tänavavalgustuses ja  taastuvenergia kasutamises ning sinna rajatakse elektriautode laadimispunktid ja elektrijalgrataste rendipunktid.

Märtsis kuulutas Tartu  linnavalitsus välja riigihanke tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks projekti pilootalal ning selle vahetus naabruses. Olemasolevad naatriumvalgustid vahetatakse välja energiasäästlike ning nutikalt juhitavate LED-valgustite vastu. Plaanikohaselt pannakse uued valgustid üles eeloleval suvel.

SmartEnCity projekti rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Horisont 2020. Projekt algas 2016. aasta veebruaris ning kestab kuni 2021. aasta juulini.

Rohkem infot projekti kodulehel tarktartu.ee  Facebookis: https://www.facebook.com/tarktartu/

Lisainfo:
Raimond Tamm
SmartEnCity projekti juht
Tel. 515 4738