Tartu linna volikogu kinnitas “Tartu energia 2030”

Tartu esimene energia- ja kliimakava “Tartu Energia 2030” sai 1. aprillil volikogu ametliku heakskiidu.

Energia- ja kliimakava annab ülevaate energia tootmisest ja tarbimisest Tartu linnas, selle mõjust keskkonnale ja kliimale ning seab eesmärgiks muuta energiakasutus linnas efektiivsemaks, suurendada taastuvenergia tootmist ja tarbimist. Olulisel kohal on ka kliimamuutustega kohanemise vajadus, linna rohevõrgustiku arendamine ja inimeste teadlikkuse tõstmine. Loe volikogu pressiteadet siit.

Foto autor: Kiur Kaasik