50-60ndate kortermajadest tehtud termopildid näitavad suuri soojalekked

Tartu nutika linnaosa projekti käigus tehti 22st pilootalal asuvast 50-60ndate kortermajast termopildid, mis näitavad olulisi soojakadusid. SmartEnCity projekti, Tartu linna ja KredExi toetuste kaasabil on kavas need elamud renoveerida liginullenergia hooneteks.

„Termograafiat kasutatakse sooja- ja ka külmalekete leidmiseks Termofotodele jäädvustatakse nähtava valguse lainepikkuste asemel infrapunased lainepikkused, mis on tegelikult soojalained. Nii on pildile jäädvustatud korraga kogu seina temperatuur,“ selgitas Tartu Regiooni Energiaagentuuri ekspert Kalle Virkus.

Hruštšovkadest tehtud termopildid näitavad, et suurimad soojakaod on külmasildades akende ümbruses, radiaatorite kohal akende all, paneelivuukides, tellisseintes seotisridade kohal ning rõdude kinnituskohtades. Hästi on näha kohad, kus soojustus puudub või on halvasti paigaldatud.

„Kui võrrelda renoveeritud ja renoveerimata hoonete termopilte, siis erinevus on silmatorkav. Enamus külmasildasid ja soojust hästi läbilaskvaid alasid on kadunud tänu ühtlasele katkematule soojustusele. Ka akende ümbruse külmasildu saab oluliselt vähendada paigutades aknad fassaadi tasapinnale,“ kommenteeris ekspert.

Tartu nutika linnaosa SmartEnCity projektiga on ühinenud 22 kesklinnas asuv pilootala korteriühistut, kes soovivad oma 50-60ndail aastail ehitatud maja rekonstrueerida liginullenergia hooneks.

Projektiga liitunud 22 ühistut on jõudnud projekteerimisetappi. Kõigil on sõlmitud lepingud tehnilise konsultandi ning rekonstrueerimistööde projekteerijaga.

SmartEnCity projekti rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Horisont 2020. Projekt algas 2016. aasta veebruaris ning kestab kuni 2021. aasta juulini.

Rohkem infot projekti kodulehel tarktartu.ee Facebookis: https://www.facebook.com/tarktartu/

Lisainfo:
Raimond Tamm
SmartEnCity projekti juht
Tel. 515 4738