Tarkade Linnade Klubi kohtus Paides

22. aprillil 2022 kogunes Eesti Tarkade Linnade Klubi järjekordsele Klubi kohtumisele, mida seekord võõrustas Paide linn.

Lisaks korraldajatele Balti Uuringute Instituut ja Tartu Regiooni Energiaagentuur, osales kohtumisel TalTechi renoveerimisekspert ning Paide, Haapsalu, Viljandi, Võru, Elva, Pärnu ja Tartu omavalitsuste esindajad.

Kohtumisel arutati Tartu Regiooni Energiaagentuuri eestvedamisel SmartEnCity projekti õppetunde ja vaadeldi lähemalt renoveerimise mõju projektis osalenud kortermajade energiatarbimisele. Balti Uuringute Instituut tutvustas tulevasi üritusi ja võrgustikukoostöö jätkumise võimalusi. Kohtumist võõrustanud Paide linnavalitsus jagas oma plaane linna keskväljaku uuendamisega seoses ning viis külalised õppekülastusele Paide uude renoveeritud riigigümnaasiumisse. Kohtumisest saab lähemalt lugeda siit.

Kohtumise kokkuvõtet saab lugeda siit: Linnade Klubi Paide kohtumise kokkuvõte 22.04.22

 

Tartu tarka linnaosa külastas 40 Euroopa eksperti ja KOV esindajat

Tartu Ülikooli juhitud CEESEU projekti raames saabus Eestisse rohkem kui 40 eksperti ja omavalitsuse esindajat, et õppida lähemalt energia- ja kliimakava koostamise protsessi kohta ning tutvuda samateemaliste arengutega Tartus. Külalised olid pärit Saksamaalt, Sloveeniast, Tšehhist, Horvaatiast, Eestist, Lätist, Rumeeniast, Ungarist, Poolast ja Austriast.

Projekti raames külastas grupp 9. märtsil 2022 ka Tartu tarka linnaosa. SmartEnCity projektipartnerid Tartu Regiooni Energiaagentuur, Tartu linn ja Balti Uuringute Instituut tutvustasid Tartu kliimakava “Tartu Energia 2030” ja Tartus läbi viidud nutikaid projekte, sh SmartEnCityt. Rohkem kui kahetunnise tuuri käigus külastati renoveeritud smartovkasid ja nende kunstiteoseid ning vaadeldi lähemalt rattaringluse dokke ja prooviti ka rattaid.

Foto: Tartu Ülikool

Pilootala ühistujuhid kohtusid nutikodu arutamiseks

28. oktoobril 2021 kohtusid enam kui pooled Tartu SmartEnCity pilootala ühistuesindajad hübriidüritusele, et arutada nutikoduga seonduvat.

Peamised aruteluteemad puudutasid nutikodu arenduse hetkeseisu ja tulevasi uuendusi, raadiomajade inventuuri ja videofono arendust. Kohapeal olid küsimustele vastamas EnLife ja projekti esindajad.

Nutikodu koduvaade.

Tarkade Linnade Klubi kohtus juba seitsmendat korda

10. juunil 2021 kohtus Eesti Tarkade Linnade Klubi seitsmendat korda. Kohtumisel osalesid Tartu, Viljandi, Elva, Pärnu, Haapsalu, Võru, Jõhvi, Viimsi, Võru ja SA Läänemaa esindajad. Kohtumist toetavate partneritena olid kohal Balti Uuringute Instituut ja Tartu Regiooni Energiaagentuur.

Kohtumise avas Siim Meeliste Võru linnast, kes jagas linna senist kogemust suures rahvusvahelises projektis järgijalinn olemisega – mis võimalused ja vahendid on järgijalinnal ning milliseid arenguvõimalusi see linnale pakub. Järgmisena tutvustas Martin Kikas Tartu Regiooni Energiaagentuurist hiljuti valminud uuringut KOV-ide võimalustest täita REKK 2030 kavas toodud enegiasäästu ja taastuvenergiaga seotud eesmärke. Ürituse lõpetas Merit Tatari (Balti Uuringute Instituut) ja Martin Kikase ühine teabejagamine: tulevased olulised üritused, rahastusvõimalused ja koolitused KOV-dele.

Kohtumise kokkuvõttega saab tutvuda siit: Linnade Klubi kohtumise kokkuvõte 10.06.21

Tartu linna volikogu kinnitas “Tartu energia 2030”

Tartu esimene energia- ja kliimakava “Tartu Energia 2030” sai 1. aprillil volikogu ametliku heakskiidu.

Energia- ja kliimakava annab ülevaate energia tootmisest ja tarbimisest Tartu linnas, selle mõjust keskkonnale ja kliimale ning seab eesmärgiks muuta energiakasutus linnas efektiivsemaks, suurendada taastuvenergia tootmist ja tarbimist. Olulisel kohal on ka kliimamuutustega kohanemise vajadus, linna rohevõrgustiku arendamine ja inimeste teadlikkuse tõstmine. Loe volikogu pressiteadet siit.

Foto autor: Kiur Kaasik

Vastlapäeval tutvustati “Tartu energia 2030” ettepanekute seisukohti

16. veebruaril toimus virtuaalne kohtumine, et tutvustada Tartu uuele energia- ja kliimakavale “Tartu energia 2030” laekunud ettepanekute tagasisidet. Kõik linnavalitsuseni jõudnud ettepanekud on tänaseks analüüsitud ja tagasisidestatud ning nende põhjal kavasse muudatused sisse viidud.

Vastlapäeva õhtul kogunes Zoomi vahendusel üle 30 huvilise, et üheskoos tagasisidet kuulata ning arutleda. Kohtumist juhtis Tartu abilinnapea ja SmartEnCity projektijuht Raimond Tamm. Kuulajaskonna seas oli mitmeid kohalike kogukondade ja organisatsioonide esindajaid ning tagasiside tutvustamisele järgnes sisukas ühine arutelu.

Tutvu “Tartu energia 2030” plaaniga siin.

Targa linnaosa elanikud said käsiraamatud targas majas elamiseks

SmartEnCity projekti raames rekonstrueeritud kortermajade elanike  postkastidesse jõudis „Targa maja elaniku käsiraamat“.

Käsiraamatus antakse ülevaade SmartEnCity projekti käigus renoveeritud elamute energiatõhususest, süsteemide toimimisest ja hooldamisest. Lisaks jagatakse kasulikke näpunäiteid kulude all hoidmiseks ja viise keskkonnasõbralikumaks käitumiseks.

Brošüür sisaldab ka nutikodu kasutusjuhendit, kus antakse täpsed juhised, kuidas saab elanik nutikodu süsteemi abil jälgida oma energiatarbimist ning juhtida korteri kütet ja ventilatsiooni.

Lisaks jagatakse käsiraamatus rohkelt energia kokkuhoiu nippe elektriseadmete kasutamisel, toiduvalmistamisel ja muudes igapäevatoimingutes.

 

Tarkade Linnade Klubi kohtus taas

4. novembri pärastlõunal kogunes Eesti Tarkade Klubi oma iga-aastase sügisese kohtumise jaoks, mis seekord toimus olude sunnil virtuaalselt.

Kohtumisel osalesid lisaks Tartu meeskonnale (Balti Uuringute Instituut, Tartu Regiooni Energiaagentuur, Telia ja Tartu Ülikool) ka Tartu, Pärnu, Paide, Tallinna, Valga, Viljandi ja Jõhvi esindajad. Osalejatel oli rõõm tervitada ja kohtuda oma Klubi uusima liikme – Pärnu linnavalitsusega.

Kohtumise põhifookuses oli SmartEnCity projektipartneri Telia arendatud targa linna platvorm, mille Tartu on kasutusele võtnud kui linna keskne andme- ja monitoorimisplatvorm. Telia esindaja Urmo Lehtsalu tutvustas platvormi praeguseid funktsionaalsuseid ja tulevikuplaane ning üheskoos arutleti andmekogumise üle teistes Klubi linnades.

Andmete arutelu jälgis Tartu Ülikooli mobiilsuslabori juhtimisel, kus Veronika Mooses tutvustas ülikooli uusimat andmetaristut, mis koondab suure hulga avaandmeid erinevate uuringute, rakenduste ja andmekogude näol ja laseb kasutajal teha analüüse mobiilpositsioneerimise andmete abil.

Kohtumise lõpus tutvustas Martin Kikas Tartu Regiooni Energiaagentuurist uusimaid omavalitsustele mõeldud toetusmeetmeid ja koolitusi.

Rohkem infot leiab kohtumise kokkuvõttest: Eesti Tarkade Linnade Klubi kohtumine virtuaalne 4.11.20 kokkuvõte

Tartu uue energia- ja kliimakava avalik arutelu läks edukalt

11. novembril toimus Tartus Delta keskuses ja ka veebiülekandena Tartu energia- ja kliima kava “Tartu Energia 2030” avalik arutelu – “Kas Tartu on rohepöörane?”.

Üritusel esinesid ettekannetega:
• Ülevaade kliimakavast – Tartu abilinnapea Raimond Tamm
• Kokkuvõte kliimakava avalikul väljapanekul tehtud ettepanekutest – Tartu Linnavalitsuse kliimaaktivistid Kaspar Alev ja Jaanus Tamm

Ettekandest selgus, et linlaste ettepanekuid kliimakavale laekus nii emaili kui veebilehe teel ligi 140, millest umbes pooled puudutasid transpordisektorit (kergliiklusinfrastruktuur, liikuvuskeskused, uued transporditeenused jpm), kuid kommenteeriti ka nt kütuste kasutamist, kliimakohanemist ja ringmajandust.

Ettekannetele järgnes diskussioon „Kas Tartu on rohepöörane?“, kus rääkisid kaasa mitmed kohaliku avaliku sektori, ettevõtete, organisatsioonide jt esindajad:
• Fortum Eesti juhatuse esimees Margo Külaots
• maastikuarhitekt Karin Bachmann
• Lõunakeskuse arendusjuht Jaan Lott
• Eesti Rohelise Liikumise huvikaitse ekspert energeetika ja kliima valdkonnas Madis Vasser
• Tartu abilinnapea Raimond Tamm

Arutelu juhis Urmas Vaino. Kokku osales kohapeal 49 kuulajat ja veebi teel ligi 120. Kõigi laekunud ettepanekute ja kommentaaride osas võtab seisukoha Tartu Linnavalitsus ja ettepanekute tegijatele saadetakse isikustatud tagasiside. Eesmärk on esitada energiakava Tartu Linnavolikogule kinnitamiseks selle aasta detsembris.