Tarkade Linnade Klubi kohtus taas Võrus

Tarkade Linnade Klubi kogunes 23. märtsil Võrru, kus kuulati Võru linna kogemusi ja praktilisi õppetunde läbi CityXChange projekti. Klubi kohtumise avasõnad tegi Võru abilinnapea Sixten Sild, kes tutvustas muuhulgas Võru viimaste aastate arenguid seoses energiasäästuprojektidega, nt nagu kogu linna üleviimine digitaalselt juhitavatele LED-lampidele ja hoonete renoveerimine. Seejärel tutvustas Võru oma pikaajalise visioonidokumendi Kestlik Võru 2050 koostamise protsessi ning eesmärke. Lisaks arutati Võru kogemusi sellest, milliseid tulemusi andsid erinevate avalike hoonete kohta tehtud energiakasutuse analüüsid.

Martin Kikase (Tartu Regiooni Energiaagentuur) modereerimisel järgnes elav arutelu pikaajaliste energia- ja kliimakavade koostamise ja hetkeseisu kohta Eestis. Klubilised jagasid enda kogemusi seoses selliste kavade koostamisega, teiste arengudokumentidega integreerimisega ning omavalitsuse igapäevategevustes arvestamisega. Mitmes klubi omavalitsuses tegeleb näiteks rohemeeskond, kes jälgib igapäevaste tegevuste kooskõla kliimakavaga. Huvitavaid praktikaid jagati mitmeid. Nt hindas Tartu ära linnavalitsuse kui organisatsiooni kasvuhoonegaasi mõjud ning hangete koostamisel analüüsitakse, kuidas tagada nende väiksem kliimamõju. Saku jagas oma väärtuslikku kogemust Harjumaa keskkonnaspetsialistide klubi tegevusest. Sarnaseid huvitavaid teemasid oli lauale tuua kõikidel kohtumisel osalenud omavalitsustel.

Ahjusooja uudisena tutvustasid Tuuli Veersalu (Tallinna strateegiakeskuse rohepöörde büroo) ja Kairi Noot (Keskkonnainvesteeringute Keskus) klubilistele Innosprindi töö tulemusel ja hetkel Tallinna linna ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu eestvedamisel arendatud R-klubi ideed omavalitsusjuhtidele ja spetsialistidele. Oma inspiratsioonipisiku on ideele andnud ka Tarkade Linnade Klubi. Sellise võrgustiku keskmeks ideeks on konkreetsed kliimateemad ja kuidas neid lahendada, nende seostamine omavalitsuse igapäevatööga ja rahastamisega. Samuti oleks selline koosloomeline võrgustik selleks, et jagada infot, saada üle senistest taktistustest ning pakkuda huvitavaid lahendusi. KIK toel oleks võrgustik ka strateegiliste rakendusprojektide taimelava, nt Euroopa Liidu programmide toetuste taotlemisel.

Merit Tatar Balti Uuringute Instituudist tänas kõiki osalejaid põneva arutelu eest ning jagas klubi listis infot Smart Cities Marketplace platvormi kohta, mille kaudu saavad ka Eesti omavalitsused osaleda nt tehnilises abis, mida platvorm pakub, et potentsiaalseid targa linna projektiideesid ja nende arendajaid viia kokku võimalike investoritega.

Kohtumise lõpus külastati Võru Tervisekeskust ja Koreli parki, mis arendati linnaelanike soovidele vastavalt.

Kohtumisel osalesid Võru, Tartu, Pärnu, Elva, Saku ja Viljandi omavalitsuste ning Balti Uuringute Instituudi ja Tartu Regiooni Energiaagentuuri esindajad.

Tarkade Linnade Klubi on regulaarselt koos käinud juba 2018. aastast. Oleme selle aja jooksul kohtunud nii Tartus, Elvas, Valgas kui Paides ning koroona mõjutuste ajal Teamsi keskkonnas. Klubi järgmine kohtumine toimub sügisel juba järgmise põneva klubilise juures. Klubiga liitumine on avatud kõigile Eesti omavalitsustele! Liitumiseks kirjuta merit@ibs.ee

SmartEnCity projekti lõpuüritus elanikele

2. juunil toimus SmartEnCity Tartu pilootala elanike lõpuüritus. Üritusel osales ligi 40 renoveeritud korterelamu elanikku ja ühistuesindajat.

Üritusel võeti projekt kokku kahel viisil: Tartu Ülikooli teadlased esitlesid elanike rahulolu küsitluse tulemusi (loe küsitluse kokkuvõtet siit) ning Tartu linn ja Tartu Regiooni Energiaagentuur võtsid kokku majade monitoorimistulemused (loe monitoorimistulemuste kokkuvõtet siit).

Õhtu lõpetas paneelarutelu projekti elluviijate ja ühistute vahel.

SmartEnCity lõpukonverents toimus Vitoria-Gasteizis

SmartEnCity projekti lõpukonverents toimus 14.-15. juunil Hispaanias, Baskimaa pealinnas Vitoria-Gasteiz’is.

Kaks konverentsipäeva keskendusid projektitulemuste esitlemisele ja kokkuvõtete tegemisele nii paneelarutelude kui esitluste vormis. Eestist osalesid kohtumisel kõik võtmepartnerid, lisaks mitu Eesti Tarkade Linnade Klubi esindajat Elvast, Viimsist, Haapsalust ja Võrust.

Loe konverentsi ingliskeelset kokkuvõtet siit.

Pilt: Vitoria-Gasteiz linnanõukogu

Turu tänavale püstitati elurikkust tähistav skulptuur

Turu 17 kortermaja ette püstitati mai viimastel päevadel Elo Liivi skulptuur „Turu tänava istutaja“. Kortermaja on SmartEnCity projektis kõige viimasena rekonstrueeritud elamu, mille ümbrust sarnaselt teistele projektiga liitunud majadele hakkas kaunistama originaalne kunstiteos.

Kunstniku sõnul inspireeris teda teose loomisel Tartu elurikkuse liikumine, millele ta soovis looduse ja kunsti sümbioosis valminud taiesega hoogu juurde anda. „Kutsun mõtlema inimese olemuse üle – mida me siin maailmas korraldame ja kuidas elame, millise jälje endast jätame,“ kommenteeris Liiv. Kunstniku sõnul on inimese elu üürike ja kui see elada loodusega kooskõlas, siis see toetab elu jätkumist. „Mida liigirikkam on meie ümbrus, seda tugevam ja toetavam on see ka inimkonna jaoks,“ sõnas kunstnik. Sellest ideest kantuna pandi skulptuuri käte vahel kasvama puu ja skulptuuri alla aasamatt.

Ka kunstiteose kuraator Evelin Zolotko kiidab valminud taiest, mis sobib tema hinnangul keskkonda nagu valatult. „Skulptuur on suur ja õhuline, mistõttu on seda huvitav vaadata erinevate nurkade alt ja erinevate taustadega,“ kommenteeris kuraator. Üks parimaid vaateid avanevat tema sõnul Aida tänava poolt, mida ta kutsub kõiki linlasi omal käel kogema.

Tarkade Linnade Klubi kohtus Paides

22. aprillil 2022 kogunes Eesti Tarkade Linnade Klubi järjekordsele Klubi kohtumisele, mida seekord võõrustas Paide linn.

Lisaks korraldajatele Balti Uuringute Instituut ja Tartu Regiooni Energiaagentuur, osales kohtumisel TalTechi renoveerimisekspert ning Paide, Haapsalu, Viljandi, Võru, Elva, Pärnu ja Tartu omavalitsuste esindajad.

Kohtumisel arutati Tartu Regiooni Energiaagentuuri eestvedamisel SmartEnCity projekti õppetunde ja vaadeldi lähemalt renoveerimise mõju projektis osalenud kortermajade energiatarbimisele. Balti Uuringute Instituut tutvustas tulevasi üritusi ja võrgustikukoostöö jätkumise võimalusi. Kohtumist võõrustanud Paide linnavalitsus jagas oma plaane linna keskväljaku uuendamisega seoses ning viis külalised õppekülastusele Paide uude renoveeritud riigigümnaasiumisse. Kohtumisest saab lähemalt lugeda siit.

Kohtumise kokkuvõtet saab lugeda siit: Linnade Klubi Paide kohtumise kokkuvõte 22.04.22

 

Tartu tarka linnaosa külastas 40 Euroopa eksperti ja KOV esindajat

Tartu Ülikooli juhitud CEESEU projekti raames saabus Eestisse rohkem kui 40 eksperti ja omavalitsuse esindajat, et õppida lähemalt energia- ja kliimakava koostamise protsessi kohta ning tutvuda samateemaliste arengutega Tartus. Külalised olid pärit Saksamaalt, Sloveeniast, Tšehhist, Horvaatiast, Eestist, Lätist, Rumeeniast, Ungarist, Poolast ja Austriast.

Projekti raames külastas grupp 9. märtsil 2022 ka Tartu tarka linnaosa. SmartEnCity projektipartnerid Tartu Regiooni Energiaagentuur, Tartu linn ja Balti Uuringute Instituut tutvustasid Tartu kliimakava “Tartu Energia 2030” ja Tartus läbi viidud nutikaid projekte, sh SmartEnCityt. Rohkem kui kahetunnise tuuri käigus külastati renoveeritud smartovkasid ja nende kunstiteoseid ning vaadeldi lähemalt rattaringluse dokke ja prooviti ka rattaid.

Foto: Tartu Ülikool

Pilootala ühistujuhid kohtusid nutikodu arutamiseks

28. oktoobril 2021 kohtusid enam kui pooled Tartu SmartEnCity pilootala ühistuesindajad hübriidüritusele, et arutada nutikoduga seonduvat.

Peamised aruteluteemad puudutasid nutikodu arenduse hetkeseisu ja tulevasi uuendusi, raadiomajade inventuuri ja videofono arendust. Kohapeal olid küsimustele vastamas EnLife ja projekti esindajad.

Nutikodu koduvaade.

Tarkade Linnade Klubi kohtus juba seitsmendat korda

10. juunil 2021 kohtus Eesti Tarkade Linnade Klubi seitsmendat korda. Kohtumisel osalesid Tartu, Viljandi, Elva, Pärnu, Haapsalu, Võru, Jõhvi, Viimsi, Võru ja SA Läänemaa esindajad. Kohtumist toetavate partneritena olid kohal Balti Uuringute Instituut ja Tartu Regiooni Energiaagentuur.

Kohtumise avas Siim Meeliste Võru linnast, kes jagas linna senist kogemust suures rahvusvahelises projektis järgijalinn olemisega – mis võimalused ja vahendid on järgijalinnal ning milliseid arenguvõimalusi see linnale pakub. Järgmisena tutvustas Martin Kikas Tartu Regiooni Energiaagentuurist hiljuti valminud uuringut KOV-ide võimalustest täita REKK 2030 kavas toodud enegiasäästu ja taastuvenergiaga seotud eesmärke. Ürituse lõpetas Merit Tatari (Balti Uuringute Instituut) ja Martin Kikase ühine teabejagamine: tulevased olulised üritused, rahastusvõimalused ja koolitused KOV-dele.

Kohtumise kokkuvõttega saab tutvuda siit: Linnade Klubi kohtumise kokkuvõte 10.06.21

Tartu linna volikogu kinnitas “Tartu energia 2030”

Tartu esimene energia- ja kliimakava “Tartu Energia 2030” sai 1. aprillil volikogu ametliku heakskiidu.

Energia- ja kliimakava annab ülevaate energia tootmisest ja tarbimisest Tartu linnas, selle mõjust keskkonnale ja kliimale ning seab eesmärgiks muuta energiakasutus linnas efektiivsemaks, suurendada taastuvenergia tootmist ja tarbimist. Olulisel kohal on ka kliimamuutustega kohanemise vajadus, linna rohevõrgustiku arendamine ja inimeste teadlikkuse tõstmine. Loe volikogu pressiteadet siit.

Foto autor: Kiur Kaasik

Vastlapäeval tutvustati “Tartu energia 2030” ettepanekute seisukohti

16. veebruaril toimus virtuaalne kohtumine, et tutvustada Tartu uuele energia- ja kliimakavale “Tartu energia 2030” laekunud ettepanekute tagasisidet. Kõik linnavalitsuseni jõudnud ettepanekud on tänaseks analüüsitud ja tagasisidestatud ning nende põhjal kavasse muudatused sisse viidud.

Vastlapäeva õhtul kogunes Zoomi vahendusel üle 30 huvilise, et üheskoos tagasisidet kuulata ning arutleda. Kohtumist juhtis Tartu abilinnapea ja SmartEnCity projektijuht Raimond Tamm. Kuulajaskonna seas oli mitmeid kohalike kogukondade ja organisatsioonide esindajaid ning tagasiside tutvustamisele järgnes sisukas ühine arutelu.

Tutvu “Tartu energia 2030” plaaniga siin.