Pilootala ühistujuhid kohtusid nutikodu arutamiseks

28. oktoobril 2021 kohtusid enam kui pooled Tartu SmartEnCity pilootala ühistuesindajad hübriidüritusele, et arutada nutikoduga seonduvat.

Peamised aruteluteemad puudutasid nutikodu arenduse hetkeseisu ja tulevasi uuendusi, raadiomajade inventuuri ja videofono arendust. Kohapeal olid küsimustele vastamas EnLife ja projekti esindajad.

Nutikodu koduvaade.

Tarkade Linnade Klubi kohtus juba seitsmendat korda

10. juunil 2021 kohtus Eesti Tarkade Linnade Klubi seitsmendat korda. Kohtumisel osalesid Tartu, Viljandi, Elva, Pärnu, Haapsalu, Võru, Jõhvi, Viimsi, Võru ja SA Läänemaa esindajad. Kohtumist toetavate partneritena olid kohal Balti Uuringute Instituut ja Tartu Regiooni Energiaagentuur.

Kohtumise avas Siim Meeliste Võru linnast, kes jagas linna senist kogemust suures rahvusvahelises projektis järgijalinn olemisega – mis võimalused ja vahendid on järgijalinnal ning milliseid arenguvõimalusi see linnale pakub. Järgmisena tutvustas Martin Kikas Tartu Regiooni Energiaagentuurist hiljuti valminud uuringut KOV-ide võimalustest täita REKK 2030 kavas toodud enegiasäästu ja taastuvenergiaga seotud eesmärke. Ürituse lõpetas Merit Tatari (Balti Uuringute Instituut) ja Martin Kikase ühine teabejagamine: tulevased olulised üritused, rahastusvõimalused ja koolitused KOV-dele.

Kohtumise kokkuvõttega saab tutvuda siit: Linnade Klubi kohtumise kokkuvõte 10.06.21

Tartu linna volikogu kinnitas “Tartu energia 2030”

Tartu esimene energia- ja kliimakava “Tartu Energia 2030” sai 1. aprillil volikogu ametliku heakskiidu.

Energia- ja kliimakava annab ülevaate energia tootmisest ja tarbimisest Tartu linnas, selle mõjust keskkonnale ja kliimale ning seab eesmärgiks muuta energiakasutus linnas efektiivsemaks, suurendada taastuvenergia tootmist ja tarbimist. Olulisel kohal on ka kliimamuutustega kohanemise vajadus, linna rohevõrgustiku arendamine ja inimeste teadlikkuse tõstmine. Loe volikogu pressiteadet siit.

Foto autor: Kiur Kaasik

Vastlapäeval tutvustati “Tartu energia 2030” ettepanekute seisukohti

16. veebruaril toimus virtuaalne kohtumine, et tutvustada Tartu uuele energia- ja kliimakavale “Tartu energia 2030” laekunud ettepanekute tagasisidet. Kõik linnavalitsuseni jõudnud ettepanekud on tänaseks analüüsitud ja tagasisidestatud ning nende põhjal kavasse muudatused sisse viidud.

Vastlapäeva õhtul kogunes Zoomi vahendusel üle 30 huvilise, et üheskoos tagasisidet kuulata ning arutleda. Kohtumist juhtis Tartu abilinnapea ja SmartEnCity projektijuht Raimond Tamm. Kuulajaskonna seas oli mitmeid kohalike kogukondade ja organisatsioonide esindajaid ning tagasiside tutvustamisele järgnes sisukas ühine arutelu.

Tutvu “Tartu energia 2030” plaaniga siin.

Targa linnaosa elanikud said käsiraamatud targas majas elamiseks

SmartEnCity projekti raames rekonstrueeritud kortermajade elanike  postkastidesse jõudis „Targa maja elaniku käsiraamat“.

Käsiraamatus antakse ülevaade SmartEnCity projekti käigus renoveeritud elamute energiatõhususest, süsteemide toimimisest ja hooldamisest. Lisaks jagatakse kasulikke näpunäiteid kulude all hoidmiseks ja viise keskkonnasõbralikumaks käitumiseks.

Brošüür sisaldab ka nutikodu kasutusjuhendit, kus antakse täpsed juhised, kuidas saab elanik nutikodu süsteemi abil jälgida oma energiatarbimist ning juhtida korteri kütet ja ventilatsiooni.

Lisaks jagatakse käsiraamatus rohkelt energia kokkuhoiu nippe elektriseadmete kasutamisel, toiduvalmistamisel ja muudes igapäevatoimingutes.

 

Tarkade Linnade Klubi kohtus taas

4. novembri pärastlõunal kogunes Eesti Tarkade Klubi oma iga-aastase sügisese kohtumise jaoks, mis seekord toimus olude sunnil virtuaalselt.

Kohtumisel osalesid lisaks Tartu meeskonnale (Balti Uuringute Instituut, Tartu Regiooni Energiaagentuur, Telia ja Tartu Ülikool) ka Tartu, Pärnu, Paide, Tallinna, Valga, Viljandi ja Jõhvi esindajad. Osalejatel oli rõõm tervitada ja kohtuda oma Klubi uusima liikme – Pärnu linnavalitsusega.

Kohtumise põhifookuses oli SmartEnCity projektipartneri Telia arendatud targa linna platvorm, mille Tartu on kasutusele võtnud kui linna keskne andme- ja monitoorimisplatvorm. Telia esindaja Urmo Lehtsalu tutvustas platvormi praeguseid funktsionaalsuseid ja tulevikuplaane ning üheskoos arutleti andmekogumise üle teistes Klubi linnades.

Andmete arutelu jälgis Tartu Ülikooli mobiilsuslabori juhtimisel, kus Veronika Mooses tutvustas ülikooli uusimat andmetaristut, mis koondab suure hulga avaandmeid erinevate uuringute, rakenduste ja andmekogude näol ja laseb kasutajal teha analüüse mobiilpositsioneerimise andmete abil.

Kohtumise lõpus tutvustas Martin Kikas Tartu Regiooni Energiaagentuurist uusimaid omavalitsustele mõeldud toetusmeetmeid ja koolitusi.

Rohkem infot leiab kohtumise kokkuvõttest: Eesti Tarkade Linnade Klubi kohtumine virtuaalne 4.11.20 kokkuvõte

Tartu uue energia- ja kliimakava avalik arutelu läks edukalt

11. novembril toimus Tartus Delta keskuses ja ka veebiülekandena Tartu energia- ja kliima kava “Tartu Energia 2030” avalik arutelu – “Kas Tartu on rohepöörane?”.

Üritusel esinesid ettekannetega:
• Ülevaade kliimakavast – Tartu abilinnapea Raimond Tamm
• Kokkuvõte kliimakava avalikul väljapanekul tehtud ettepanekutest – Tartu Linnavalitsuse kliimaaktivistid Kaspar Alev ja Jaanus Tamm

Ettekandest selgus, et linlaste ettepanekuid kliimakavale laekus nii emaili kui veebilehe teel ligi 140, millest umbes pooled puudutasid transpordisektorit (kergliiklusinfrastruktuur, liikuvuskeskused, uued transporditeenused jpm), kuid kommenteeriti ka nt kütuste kasutamist, kliimakohanemist ja ringmajandust.

Ettekannetele järgnes diskussioon „Kas Tartu on rohepöörane?“, kus rääkisid kaasa mitmed kohaliku avaliku sektori, ettevõtete, organisatsioonide jt esindajad:
• Fortum Eesti juhatuse esimees Margo Külaots
• maastikuarhitekt Karin Bachmann
• Lõunakeskuse arendusjuht Jaan Lott
• Eesti Rohelise Liikumise huvikaitse ekspert energeetika ja kliima valdkonnas Madis Vasser
• Tartu abilinnapea Raimond Tamm

Arutelu juhis Urmas Vaino. Kokku osales kohapeal 49 kuulajat ja veebi teel ligi 120. Kõigi laekunud ettepanekute ja kommentaaride osas võtab seisukoha Tartu Linnavalitsus ja ettepanekute tegijatele saadetakse isikustatud tagasiside. Eesmärk on esitada energiakava Tartu Linnavolikogule kinnitamiseks selle aasta detsembris.

Tarka Tartut külastasid Pärnumaa ja Läänemaa omavalitsused

20. oktoobril külastasid Tartut Pärnu linnavalitsuse esindajad, kes lisaks kohtumisele Raekojas ja Aparaadi loomelinnaku külastusele, said proovida ka Tartu rattaringluse rattaid. Ratastega sõideti läbi Tartu targa linnaosa, külastati smartovkasid ja tutvuti erinevate kunstiteostega.

Foto: Tartu linnavalitsus

3. novembril võõrustas Tartu linn Läänemaa erinevate omavalitsuste esindajaid, kellele tutvustati lisaks muudele Tartu tarkadele arengutele ka SmartEnCity projekti tegevusi. Üheskoos võeti ette ka jalutuskäik targas linnaosas, mille käigus projekti kunstikoordinaator Andra tutvustas külalistele erinevaid kunstiteoseid ja nende sünnilugusid.

Foto: Balti Uuringute Instituut

Targa linna ühistujuhid arutasid ühiselt nutikoduga seonduvat

15. oktoobril kogunesid SmartEnCity targa linna ühistujuhid SPARK Demosse nii füüsiliselt kui veebi vahendusel, et arutada nutikodu paigaldamise ja toimisega seotut, tekkinud murekohti ja nende lahendusi.

Arutelu juhtisid SmartEnCity nutikodu ekspert Tõnis Eelma ja EnLife esindaja Raivo Raestik. Füüsiliselt oli kohal ligi 20 osalejat, lisaks mitu veebi vahendusel liitujat.

Enne kohtumist palus SmartEnCity projektimeeskond ühistujuhtidel täita ära lühikese küsimustiku, et kaardistada põhilised nutikoduga seotud teemad. Selle tulemusena arutleti kolme peamist küsimust:

  • Arvestite kauglugemine – eelkõige keskenduti veearvestitele.
  • Fonolukksüsteem – EnLife arendatud erilahendus, mida soovisid mitmed projektiga liitunud ühistud, aga mille valmimine on viibinud.
  • Termostaatide lugemine – raadioühendusega majades esineb veel tõrkeid.

Kohtumise täpne kokkuvõte ilmub peagi ning see saadetakse nii ühistujuhtidele kui avaldatakse tarktartu.ee kodulehel.