Nutikodu lahenduse hankekonkurss

Balti Uuringute Instituut kutsub kõiki asjast huvitatud nutikodu lahenduste pakkujaid osalema Tark Tartu hankekonkursil.

Hanke eesmärgiks on leida ettevõte või konsortsium, kes loob 15-22 Tartu kesklinnas renoveeritavale korterelamule nõuetele vastava nutikodu lahenduse, tarnib ja paigaldab vajalikud seadmed ning tagab lahenduse toimimise projektiperioodi lõpuni 2021. a. juulis.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 31. mai 2018.

Pakkumiskutse
Summary in English

Palume võimalusel oma huvist märku anda aadressil tonis.eelma@smartcitylab.eu, et saaksime teid hanke käigus täiendava infoga kursis hoida.

Hanke kohta esitatud küsimused ja nende vastused avaldatakse hanke kodulehel http://tarktartu.ee/nutikodu-lahenduse-hankekonkurss.

Seni laekunud küsimused:

1. Küsiksin üle kas juhuslikult inglise keeles seda pakkumiskutse varianti ei ole ? Või kasvõi seda infot mis kuulub punkti nr 4 (Hanke objekt) alla ?

Täielikku pakkumiskutset meil inglise keeles ei ole. Eeldame, et välismaistel pakkujatel on olemas partner Eestis. Koostasime hanketeksti ingliskeelse lühikokkuvõtte.

2. Küsin täpsustuseks kas saan õigesti aru, et hankelepingu eeldatav maksumus on kuni 800€ korteri kohta, aga võib olla ka suurem? Küsin, sest tõenäoliselt päris soovitud funktsionaalsust sellise summa eest ei saaks pakkuda.

Kas  teha pakkumine pigem:
a) soovitud funktsionaalsusega, kallima hinnaga kui küsitud
b) järgida hinda ja võib-olla teha natuke väiksema funktsionaalsusega pakkumine.

Soovitame pakkumise teha kogu funktsionaalsusele tuues välja erinevate osade hinnad. Hankija on jätnud endale võimaluse mõnest funktsionaalsusest loobuda, kui see ületab hanke kogueelarvet.

3. Täpsustasime Lisas 1 ja 2 olevaid andmeid (kuni 15 maja raadiolahendusega ja kuni 7 maja kaablilahendusega)

4. Arvestinäitude võtmine impulssväljundiga ei ole pikemas perspektiivis töökindel lahendus. Kui nt. toimub elektrikatkestus, siis ei toimu enam impulsite lugemist, kas Hankija on sellega arvestanud? 

Elektrikatkestus majas mõjutab kindlasti kogu nutikodu lahenduse tööd. Kaablilahenduse puhul eeldame, et toide tuleb kaabli kaudu tsentraalselt, st et korteri elektri väljalülitamine ei tohiks näidu lugemist mõjutada. Pakkujatel on lubatud pakkuda alternatiivseid arvesteid (va elektriarvestid) tarbimise näidu lugemiseks.

5. Hetkel arvutatud summa ületab planeeritud summat korteri kohta. Selle hinnaga saab tooted üheaastase garantiiga, kuna ostjaks on (ettevõte) juriidiline isik. Kahe aastase garantii korral läheb summa veel suuremaks. Antud arvutuses ei ole ma arvesse võtnud ka töid: programmeerimine, ühendamine, testimine, sidumine IoTga, projektijuhtimine, eesti keelsed tõlketööd, kasutusjuhend jne. Nende tööde maksumus võib-olla samas suurusjärgus korteri kohta nagu toodete maksumus. Minu küsimus on, kas planeeritud eelarve on jäigalt paigas?

Eelarve ei ole jäigalt paigas, vaid sõltub ka renoveeritavate majade hulgast. Seepärast palume pakkumises kõikide seadmete ja tööde hinnad eraldi välja tuua, mis võimaldab Hankijal vajadusel mõnest funktsionaalsusest loobuda.

6. Meie ettevõte asutati alles vähem kui 3 aastat tagasi. Kas see osutub pakkumistingimuste täitmisel probleemiks, kuigi me saame esitada kolme aasta majandusaruanded s.h. selle aasta oma (2016, 2017 ja 2018 poolik)? 100 000€ tingimus on täidetud (vähem kui kolme aastaga). 

See ei ole probleem, käibenõue on täidetud.

7. Jäi mulje, et CO2 anduriga vent. agregaat (mis tundub, et on koos CO2 anduriga ühistu hankida) peaks hakkama ise andmeid kesksüsteemi saatma. Seda ei juhtu – selleks on pisut taibukama kontrolleri abi vaja, kui vent. agregaatidesse pannakse. Loogilisem oleks, et vent. seadmest sõltumatu CO2 andur oleks kontrolleri poolt loetav ja kontroller juhiks vent agregaadi tööreziimi. Kui just seda varianti on silmas peetud, oleks tulnud täpsustada, millise signaali või andmesideprotokolli kaudu ventilatsiooni juhtimine peaks toimuma – kontrolleri valikuks ja programmeerimiseks ning muidugi ka hinnapakkumise tegemiseks on see info vältimatult vajalik.

Me eeldame, et ventilatsioonisüsteemil on selline “taibukam” kontroller olemas, samas tööprojektid on alles tegemisel. Päris kindlasti peab vent.süsteem suutma ennast juhtida CO2 järgi nutikodu süsteemist sõltumatult, aga mõistlik integratsioon on teretulnud.

Enamasti on ühistud maininud Modbus liidest. Ventilatsiooni õhuvoolu juhtimine ei ole hetkel nutikodu hanke osa. Nutikodu süsteem peab oskama näidata CO2 näitu ja edastada min. ja maks. õhuvoolu käsklusi (kas siis otse või üle Cumulocity). Juhtimise osa võib pakkumisse lisavõimalusena lisada, eeldatavalt võib nii mõnelgi ühistul selle vastu huvi olla ning tundub mõistlik realiseerida see koos nutikodu lahendusega.

8. Teeme ettepaneku muuta Google Play (ja App Store) levituskanalina mittekohustuslikuks juhul, kui rakenduse kasutamiseks piisab veebibrauserist ja aadressilingist.

Veebibrauser on mõeldav alternatiiv, kuid palume hinnapakkumises siiski esitada eraldi rakenduse/äpi loomise kulu.

9. Teeme ettepaneku sõnastada hanke alusdokumendis, et ventilatsiooniseadmest sõltumatu CO2 andur oleks kontrolleri poolt loetav ja kontroller juhiks vent agregaadi tööreziimi ModbusRTU protokolli kaudu. Juhul kui CO2 andur on ventilatsiooni seadme osa, siis peaks olema selgelt sõnastatud, et CO2 näit peab olema ventilatsiooniseadmest ModbusRTU protokolli kaudu kontrollerisse loetav.

Oleme hetkel ühistutele sõnastanud nõude, et ventilatsioonisüsteem peab suutma edastada CO2 näite Cumulocity-le ja võtma vastu sealt tulevaid ventileerimiskorraldusi. Nutikodu lahendus peab omakorda oskama Cumulocity-st CO2 näite lugeda ja sinna korraldusi edastada. Me ei välista, et nutikodu süsteem suhtleb ventilatsioonisüsteemiga otse, sel juhul toimub suhtlus Cumulocity-ga ainult nutikodu lahenduse kaudu.

Vastutus ventilatsioonisüsteemi toimimise ja CO2 järgi juhtimise eest peab jääma siiski vent. süsteemi paigaldajale.

10. Teeme ettepaneku lahutada tahvelarvutid antud nutikodu lahenduse hankest, sest seos korterisse paigaldatava I/O-osaga on äärmiselt nõrk. Tahvelarvutid pole lahenduse toimiseks üldse hädavajalikud, süsteemi funktsionaalsus on tahvelarvutitest täiesti sõltumatu (tegu võiks olla valitava mugavuslisaga).

Oleme nõus, et tahvelarvuteid saaks hankida eraldi, kuid näeme seda siiski nutikodu lahenduse osana ja eelistame lahenduse paigaldamisel ning edasisel hooldusel ühte partnerit/vastutajat.