Targa linna session konverentsil “Cities after Transition 2019” Belgradis

Targa linna mõiste ja sisu üle arutletakse hetkel nii kohalikes omavalitsustes, meedias kui ka akadeemilises ringkonnas. Akadeemiline uurimistöö tarkade linnade osas on peamiselt keskendunud lääne- ja Aasia riikide linnadele. Palju vähem teadusuuringuid on tehtud Ida-Euroopa ja post-sotsialistlike linnade kontekstis. Paljude selliste linnade murekohad on tingitud ajaloolisest taustast ning tänapäevaste lahenduste kaasabil saab mõnesid probleeme leevendada. Seda silmas pidades korraldas Tartu Ülikooli geograafia osakond sessiooni konverentsil „Cities after Transition 2019“ (25.-29.september 2019, Belgrad Serbia, https://catference2019-belgrade.rs/), et esmakordselt selle konverentsi sarjas arutleda targa linna võimaluste üle postsotsialistlikes linnades. Nimetatud konverentsisari ühendab suurt postsotsialistlike linnade teadlaste võrgustikku, mistõttu see oli suurepärane koht säärase diskussiooni loomiseks.

Sessioonis kanti ette kuus uuringut Ungarist, Venemaal, Poolast, Eestist jt riikidest. Teemad käsitlesid uute tehnoloogiate rakendamist, uute andmete kasutamist ja planeerimispraktikaid. Tutvustati SmartEnCity Tartu projekti ja kanti ette intervjuu-uuringu esialgseid tulemusi.