Tartu Energia 2030+ strateegia esimene versioon on valmis

12.06 esitles Tartu Regiooni Energiaagentuur koos Tartu linnaga Tartu Energia 2030+ ehk Tartu uue energia- ja kliimakava strateegia esimest versiooni.

Üritusel tutvustasid oma senist tööd ja progressi kõikide valdkondlike töögruppide juhid (strateegiat koostatakse kuues valdkonnas: valitsemine, andmed, energia, transport, kliima ja hooned). Strateegias esitatud trendide valideerimiseks korraldati osalejatega ka kaasav hääletamine, kus kõik said märkida just neile kõige olulisemana tunduvad arengusuunad, pärast mida jaguneti taaskord töörühmadesse. Üritus lõpes kokkuvõtte ja edasiste sammude tutvustamisega.

Tartu Energia 2030+ koostamist juhib Tartu visioon olla hea energiaga targalt arenev kogukond ja roheline teerajaja, mille tarbeks on seatud eesmärk vähendada aastaks 2030 Tartu linnas CO2 saastet 40% võrra. Kuidas täpselt see eesmärk saavutatakse, see selgub juba septembris valmivast tegevuskavast.

Seniks on kõik huvilised, eksperdid ja linlased oodatud panustama Tartu Energia 2030+ kokku panemisse kas liitudes töörühmaga või osaledes avalikel üritustel. Rohkem infot siit.