Tartu Energia 2030+ tõi kokku kaasamistegevuste ümarlaua

27. augustil kogunesid ühise laua taha erinevad Tartu seltsid, liikumised ja organisatsioonid, keda kõiki ühendab üks eesmärk – Tartu keskkonnasõbralikumaks muutmine ja tartlaste eluolu parandamine.

Kuna Tartu Energia 2030+ ehk Tartu uue kliima- ja energiakava peamine eesmärk on langetada aastaks 2030 süsinikemissioone 40% võrra, siis vajab see kõigi tartlaste panust ja koostööd. Tartu linna ja energiakavasse panustavate organisatsioonide lootus on leida need koostöövõimalused ja kokkupuutepunktid Tartu roheliste organisatsioonide, linnaosaseltside jt ühenduste vahel, et üheskoos leida viise, kuidas sõnum keskkonnasäästust ja selle vajalikkusest viia iga linlaseni.

Ümarlaua avas Tartu abilinnapea Raimond Tamm, kelle sõnul on Tartule jätkusuutlikkuse ja keskkonnahoiu teemad väga olulised – Tartu on pikalt mõelnud, mis saaks olla iga tartlase ja ettevõtte panus, et teha Tartu veel rohelisemaks. Seetõttu on Tartu Energia 2030+ Tartule väga tähtis ja samm süsinikneutraalseks saamise poole.

Pärast avasõnu tutvustasid end ka kohale tulnud organisatsioonid ja nende esindajad. Ühise laua taha kogunesid: Elav Tartu, Eesti Roheline Liikumine, Annelinna Selts, Tartu Loodusmaja, Tartu Ülikool ja Ülikooli Looduskaitsering, Fridays for Future, MTÜ Tartu Maheaed, Tartu Linnavalitsus, Balti Uuringute Instituut ja Tartu Regiooni Energiaagentuur.

Edasine arutelu keskendus Tartu Energia 2030+ raames seni tehtud tööle ja sellega seotud väljakutsetele tulevikus. Muuhulgas tutvustati vabatahtlikke lepinguid/deklaratsioone, mis on plaanide kohaselt üks viis organisatsioonidelt toetuse küsimiseks.

Arutelu käigus rõhutasid osalejad, et kuigi eesmärgid võivad alati õilsad olla, ei ole lahendused alati kerged tulema. Eesti Rohelise Liikumise esindaja Madise sõnul tuleb tihti teha raskeid valikuid: „Roheline, odav, efektiivne – sa saad valida kaks neist.” Üheskoos jõuti ka järeldusele, et mida rohkem üksteisele tuge pakkuda ja ühiselt pingutada, seda kergemini saavutab ka loodetu.

Olulisemate mõtetena tuleviku tarbeks jäi kõlama:

  • Rohkem peaks olema ühisüritusi, sh üksteise üritustel osalemist, ristpostitamist ja üksteiste ürituste jagamist;
  • Peame edendama terviklikku vaadet keskkonnast: kõik alates energeetikast ja lõpetades toiduga;
  • Oluline on, et arengukava ei jääks vaid paberile, vaid jõuaks nii sisu kui informatsiooni mõttes suure hulga linlasteni.

Järgmine kaasamistegevuste ümarlaua kohtumine toimub juba septembri lõpus, täpsema info saamiseks kirjuta andra@ibs.ee.