Tartu Energia 2030+ tegevuskava esitlus 1.10

eisipäeval,  1. oktoobril oodatakse kõiki huvilisi Tartu uue energia- ja kliimakava ehk Tartu Energia 2030+ tegevuskava esitlusele.  

Tartu Energia 2030+ on oluline Tartu edasist kestlikku arengut suunav kava, mille laiem eesmärk on vähendada Tartu linnas CO2 emissiooni aastaks 2030 vähemalt 40 protsenti ja kaasata selle ambitsiooni täitmisse ka linlased ja kohalikud organisatsioonid. Energia- ja kliimakavas hinnatakse uute energia-, transpordi- ja infotehnoloogiate mõju Tartu linna arengule, sõnastatakse säästva energiatarbimise regulatsioon ja standardid. Samuti jälgitakse üleilmset arengut Tartu kontekstis ja püütakse hinnata erinevate energiaallikate tarbimist ning nende mõju keskkonnale ja planeedi kliimale.

Tartu Energia 2030+ tegevuskava esitlus algab kell 14 Spark DEMOs (Narva mnt 3, I korrus).

KOHTUMISE AJAKAVA:
14:00 Avamine
14:15 Sessioon 1: ENERGIA, HOONED, TRANSPORT
16:00 Paus ja tagasiside
16:20 Sessioon 2: VALITSEMINE, ANDMED, KOHANEMINE
18:00 Paus ja tagasiside
18:20 Kokkuvõte
19:00 Lõpp

Kõik huvilised on oodatud kuulama ja arvamust avaldama! Registreerimine lingil.
Tartu Energia 2030+ koostamise protsessi ja varasemate kohtumiste materjalidega saab tutvuda Tartu linna kodulehel https://www.tartu.ee/et/tartu-energia-2030