Tartu kesklinna tuleb viis elektriautode kiirlaadijat

Tartu Linnavalitsus tunnistas elektriautode kiirlaadijate riigihankel edukaks Elektritransport OÜ pakkumuse maksumusega 119 274 eurot, mis sisaldab nii laadijate ostu kui ka paigaldust.

 Viis elektriautode kiirlaadijat paigaldatakse nelja asukohta kesklinna piirkonnas: Aura keskuse ja Turu tn spordihoone vahele (2 laadijat), Väike-Turu-Soola nurgale (bussijaama vastas olevasse parklasse), Küüni – Uueturu tänava nurgale (kaubamaja ja Poe tn pargi vahel) ning Poe tänavale Vabaduse pst poolses otsas.

Abilinnapea Raimond Tamme sõnul on laadijate paigaldamise eesmärgiks soodustada elektriautode kasutamist Tartus. “Hetkeseisuga on kiirlaadijaid võimalik leida erinevates linnaosades, kuid mitte kesklinnas. Nõudlus linna südames elektriauto laadimise järele on aasta-aastalt kasvanud ning uued laadijad aitavad täita olulise tühimiku kiirlaadijate võrgustikus. Pikas perspektiivis loodame selliste sammudega vähendada õhusaastet ja liiklusmüra ning muuta linnakeskkonda inimsõbralikumaks,” selgitas Tamm.

Kiirlaadijate hankimist ja paigaldatust rahastatakse rahvusvahelisest projektist SmartEnCity, mille käigus luuakse kesklinnas asuvast hruštšovkade piirkonnast tarkadel lahendustel toimiv ja energiasäästlik linnaosa. Projekti üks peamisi tegevusi on nõukogudeaegsete kortermajade renoveerimine liginullenergia hooneteks, kuid nutikas linnaosas kasutatakse uuenduslikke lahendusi ka kaugküttes, tänavavalgustuses ja taastuvenergia kasutamises. Projekti üks tegevusi on ka rattaringluse loomine Tartusse.

SmartEnCity projekti rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Horisont 2020.