Tartu rattaringluse rattad tulevad Kanadast

Tartu Linnavalitsus tunnistas Tartu linna rattaringlussüsteemi riigihankel edukaks Kanada ettevõtte Bewegen Technologies Inc pakkumuse maksumusega 2 608 077 eurot. Lisaks tunnistati rattaringluse jalgrattaparklate ning nende aluste projekteerimise ja ehitamise hankel edukaks Terasteenus OÜ pakkumus maksumusega 218 400 eurot.

Riigihankega otsiti töövõtjat, kes tarnib linnale jalgrattad, kinnituspostid (dokid), infotulbad ja tarkvaralise lahenduse rattaringluse haldamiseks. Tarnitav tehnika peab olema vandaalikindel, kasutajasõbralik, toimima sihipäraselt Eesti klimaatilistes tingimustes (v.a elektrirataste laadimine, mille töötemperatuur peab jääma vahemikku  -3 kuni + 40 kraadi) ja sellel peab olema põhiosas garantii 5 aastat.

Plaanide järgi hoitakse rattaringlus tavarataste baasil avatuna aastaringselt (elektrirattad tuleb madalama temperatuuri kui -3 kraadi korral ringlusest välja võtta ja hoiustada). Tavarattad peavad olema lihtsalt ümberseadistatavad elektrirattaks (kui selline soov ja vajadus tekib) ning vastupidi.

Jalgrattaparklad peavad koosnema moodulitest (4-5 kinnitusposti ühes moodulis), et tagada paindlikkus parklate rajamisel ja ümberpaigutamisel. Tarkvara peab hõlmama erinevaid mooduleid (kasutaja, operaator, tehnik, omanik), olema vähemalt eesti- ja ingliskeelne ning võimaldama jalgratast kasutada Tartu bussikaardi ja mobiiliäpiga.

Abilinnapea Raimond Tamme sõnul saab rattaringlus osaks Tartu ühistranspordisüsteemist. “Elektrooniline sõidukaart võimaldab edaspidi vastavalt kasutajate soovidele rentida nii jalgrattaid kui sõita linnaliinibussiga. Esimeses etapis on süsteemi planeeritud 600 jalgratast (neist 400 elektrilist) ja 60 üle kogu linna paiknevat jalgrattaparklat,” selgitas abilinnapea. “Töötame selle nimel, et rattaringlussüsteem saaks käesoleva aasta lõpuks rajatud ja testitud ning hiljemalt 2019. aasta kevadel täismahus käivitatud,” lisas Tamm.

Riigihankele esitasid pakkumused neli ettevõtted, kellest tunnistati vastavaks Bewegen Technologies Inc (Kanada) ja Nextbike Gmbh (Saksamaa) pakkumused.

Rattaringluse ettevalmistamiseks otsiti töövõtjat ka parklate rajamiseks. Hanke võitjal OÜ-l Terasteenused tuleb projekteerida ja ehitada jalgrattaparklate alused sellisesse valmidusse, et süsteemi tarnija saab ettevalmistatud kohtadele paigaldada parklaseadmed. Ehitustööd hõlmavad peamiselt neid parklakohti, kus parklad asuvad haljasaladel. Kõikides asukohtades on töövõtja ülesandeks ka elektriühenduse valmiduse loomine.

Rattaringlussüsteemi rajamist rahastatakse linna eelarvest, Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatavast projektist “Tartu rattaringlus” ja Euroopa Komisjoni rahastatavast projektist SmartEnCity.

Lisainfo: Tartu abilinnapea Raimond Tamm, tel 515 4738.