Tartu linn ja AS GoBus allkirjastasid uue bussiliiniveo lepingu

Tartu linn sõlmis 24. jaanuaril lepingu bussihanke võitja ASiga GoBus. Bussiliiniveo lepingu allkirjastavad Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak ja ASi GoBus juhatuse esimees Enn Randmaa.

„Tegemist on kahtlemata pöördelise sündmusega Tartu ühistranspordi ajaloos, sest lõpule jõuab diiselbusside ajastu. Samuti on uus liiniveoleping üks suuremaid lepinguid, mis Tartu linnal on tulnud sõlmida – kümneks aastaks sõlmitava lepingu kogumaht on 66 miljonit eurot. Tartlastele tagab see aastateks 2019-2029 mugava ja keskkonnasäästliku ühistranspordi,” ütles abilinnapea Raimond Tamm.

Tartu linnavalitsus kuulutas välja riigihanke Tartu linna avaliku bussiliiniveo teenuse osutaja leidmiseks 2016. aasta 1. detsembril. Ettevalmistused uueks bussihankeks algasid juba aasta varem, mil linn kutsus kokku erinevate huvigruppide esindajatest koosneva töörühma, kes kaasati uue hanke tehniliste ja kvaliteeditingimuste väljatöötamisse. Hanketingimuste keskmes olid teenuse kvaliteedi, sõidumugavuse ja keskkonnahoiuga seotud küsimused ning nende kohaselt peavad kõik linnaliinidel sõitvat 64 bussi olema uued ja kasutama mootorikütusena metaangaasi. Bussid peavad olema madalapõhjalised ning neis peab olema ratastooli või lapsevankriga sisenemise võimalus.

Bussihanke tulemused kuulutati välja 2017. a juunis. Hankel osalenud kaheksast bussifirmast esitas soodsaima pakkumuse AS GoBus, kes pakkus liiniveo arvestuslikuks aastahinnaks 6,6 miljonit eurot. Hanke objektiks oli liinikilomeetri hind, mida hakatakse korrigeerima kord kvartalis liinikilomeetri maksumuse muutumise indeksi alusel.

Hanke võitjaks tunnistatud ASiga GoBus ei saanud linn aga lepingut sõlmida, kuna mitmed teised hankel osalejad vaidlustasid hanke tulemused. Kohtuvaidlused kestsid üle poole aasta. Riigikohtu viimased otsused tänavu jaanuari alguses andsid linnavalitsusele õiguse sõlmida hankeleping ASiga GoBus. Senise vedaja AS Sebe leping lõpeb 2019. aasta 30. juunil.

SmartEncity projekti üks tegevustest on seotud energiasäästlike ja uuenduslike lahenduste juurutamisega transpordi valdkonnas, milleks on ka keskkonnasäästlike gaasibusside kasutuselevõtt linna ühistranspordis.

Lisainfo: abilinnapea Raimond Tamm, tel 515 4738; linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516 7258.