Tartu Linnavalitsus võttis tööle rattaringluse projektijuhi

Tartu Linnavalitsuses alustas 7. augustist tööd rattaringluse projektijuht Heret Knjazeva.

Knjazeva on erialalt teedeehitaja ja transpordiplaneerija. Ta on töötanud Maanteeametis teede ehituse ja projekteerimise valdkonnas ning saanud projektijuhtimise kogemusi nii Eestist kui Taanist. Heret Knjazeva õppis EBSis, Tallinna Tehnika Kõrgkoolis teede ehitust ja sai magistrikraadi Taani Tehnikaülikoolist.

Linnamajanduse osakonnas ametisse asuva rattaringluse projektijuhi tööülesandeks on Tartu rattaringluse projekti ettevalmistamine ja elluviimine. „Uus töötaja hakkab koordineerima kõiki rattalaenutussüsteemi loomisega seotud tegevusi. Ettevalmistused kulgevad praegu plaanipäraselt ja projekti elluviimisega alustame 2018. aastal. Tartus käsitleme rattaringlust kui ühistranspordisüsteemi osa, mis hakkab täiendama olemasolevat linnaliiniliiklust,” rääkis abilinnapea Valvo Semilarski.

Kuni augusti lõpuni kogub Tartu linnavalitsus tartlastelt arvamusi, kuhu võiksid linnas tulla rattaringluse laenutuspunktide asukohad. Soovitud asukohad saab lisada veebikaardile www.tartu.ee/eform/submit/rattaringlus

Tartu linnal on kavas järgmise kahe aasta jooksul rajada Tartusse rattaringluse süsteem, mis koosneb 600–800 rendirattast ning 60–80 rendipunktist üle linna.

Rattaringluse projekti elluviimiseks kaasatakse toetusvahendeid Struktuurifondide meetmest “Linnapiirkondade jätkusuutlik areng” . Lisaks on linnavalitsus esitanud taotluse Horizon 2020 projekti SmartEnCity tegevuste muutmiseks selliselt, et projekti pilootalal (kesklinnas) saaks panustada elektrirattaringluse arendamisse.

Esialgse kava kohaselt viiakse Tartu rattaringluse projekt ellu kahes etapis: I etapp SmartEnCity pilootalal 2018. aasta jooksul ja II etapp lõpetatakse hiljemalt aastaks 2021.