Tartu uue energia- ja kliimakava avalik arutelu läks edukalt

11. novembril toimus Tartus Delta keskuses ja ka veebiülekandena Tartu energia- ja kliima kava “Tartu Energia 2030” avalik arutelu – “Kas Tartu on rohepöörane?”.

Üritusel esinesid ettekannetega:
• Ülevaade kliimakavast – Tartu abilinnapea Raimond Tamm
• Kokkuvõte kliimakava avalikul väljapanekul tehtud ettepanekutest – Tartu Linnavalitsuse kliimaaktivistid Kaspar Alev ja Jaanus Tamm

Ettekandest selgus, et linlaste ettepanekuid kliimakavale laekus nii emaili kui veebilehe teel ligi 140, millest umbes pooled puudutasid transpordisektorit (kergliiklusinfrastruktuur, liikuvuskeskused, uued transporditeenused jpm), kuid kommenteeriti ka nt kütuste kasutamist, kliimakohanemist ja ringmajandust.

Ettekannetele järgnes diskussioon „Kas Tartu on rohepöörane?“, kus rääkisid kaasa mitmed kohaliku avaliku sektori, ettevõtete, organisatsioonide jt esindajad:
• Fortum Eesti juhatuse esimees Margo Külaots
• maastikuarhitekt Karin Bachmann
• Lõunakeskuse arendusjuht Jaan Lott
• Eesti Rohelise Liikumise huvikaitse ekspert energeetika ja kliima valdkonnas Madis Vasser
• Tartu abilinnapea Raimond Tamm

Arutelu juhis Urmas Vaino. Kokku osales kohapeal 49 kuulajat ja veebi teel ligi 120. Kõigi laekunud ettepanekute ja kommentaaride osas võtab seisukoha Tartu Linnavalitsus ja ettepanekute tegijatele saadetakse isikustatud tagasiside. Eesmärk on esitada energiakava Tartu Linnavolikogule kinnitamiseks selle aasta detsembris.