Tartus arutleti ruumilise planeerimise üle

Ruumiline planeerimine on valdkond, kus põimuvad erinevate ruumiekspertide ja ruumikasutajate teadmised, kogemused, vaated ja väärtused. Meie igapäevast elu mõjutavad ruumiloome otsused väga palju. Sellest oleneb näiteks see kuidas ja kui kiiresti jõuame kodust tööle, kus ja mis kvaliteediga saame veeta vaba aega, milline on meie linna õhukvaliteet? 7.-8. novembril toimus viies Tartu Planeerimiskonverents „Demokraatia ja tehnoloogia ühises ruumis“, kuhu tuli rekordiline arv (370) huvilisi ülikoolidest, omavalitsustest, ministeeriumitest, ettevõtetest ja MTÜdest. Konverentsil arutleti, mida tähendab demokraatlik ühine ruumiloome ning tõdeti, et ruumiloomes tuleb senisest enam arvestada uute tehnoloogiatega.

Teemasessioonis „Olla nutikas nii linnas kui maal“ räägiti liikuvusteenusest, isejuhtivatest sõidukitest ning SmartEnCity võrgustiku liikmed Elva ja Tartu rääkisid oma nutikatest lahendustest.

Õhtul viis SmartEnCity kunstikoordinaator Andra huvilised tutvuma projekti raames tehtud seinamaalingutega.

Konverentsi peakorraldajad on Tartu Ülikool ja Eesti Planeerijate Ühing.

SmartEnCity kunstituur