Elanike 4.12 info- ja jõuluõhtut saatis elav diskussioon

4. detsembril kogunesid Tartu Loodusmajja ligi 80 SmartEnCity pilootala elanikku ja huvilist, et saada ülevaade projekti seinisest seisust, seni valminud kunstilahendustest ning kuulda rohkem ja saada võimaluse küsida ka projekti kõige uuema detaili – nutikodu – kohta.

Kohtumise avas Tartu abilinnapea ja SEC projekti juht Raimond Tamm, kes võttis kokku seni toimunud renoveerimised ja teised arengud projekti raames nagu rattaringluse avamine, uus nutikas LED tänavavalgustus jpm. Pärast Raimondit sai sõna projekti kunstikoordinaator Andra Somelar, kes tutvustas seni valminud 12 kunstiteost ja rääkis ka kunstiga seotud tulevikuplaanidest.

Kohtumise mahukaim osa oli planeeritud nutikodule – küsimustele olid vastamas lisaks teistele projektimeeskonna liikmetele Tõnis Eelma ja EnLife esindaja Raivo Raestik.

Arutelu käigus ilmnes, et paljud elanikke häirivad detailid saab lahendada ka ühistu siseselt ja läbi tehnosüsteemide häälestuse (nt kütterežiimide graafikud) või võttes otse ühendust EnLife esindaja või Tõnisega. Kui maja ehituses on tehtud vigu, nt ventilatsiooni sissetõmbeavade paigutuses või milleski muus, julgustati ühistuid ühiselt ka nende muredega tegelema.

Nutikodu arvukate küsimustega tegelemiseks valmistab projektimeeskond hetkel ette ka nutikodu juhendit, mille saab tulevikus iga korter nii paberil kui elektrooniliselt (nutikodu rakenduse kaudu ja projekti kodulehel). Lisaks alustavad jaanuaris ka nutikodu koolitused, mis toimuvad mitmes jaos, eri päevadel ja kellaaegadel, et igal elanikul oleks võimalik leida enda jaoks sobiv aeg. Täpsem info koolituste kohta peagi.

Olgugi et paljudes pilootala ühistutes toimib omavaheline infovahetus ja suhtlus väga hästi, siis tuli kohtumisel ka välja, et paljude elanike ja üürnikeni pole siiski jõudnud vajalik info. Projektimeeskond soovib igale ühistujuhile, majahaldurile ja üürileandjast korteriomanikule südamele panna, et kõik neile edastatud infokirjad, kus on sees palve kas kiri edastada ja/või printida ning koridori infotahvlile riputada, seda alati ka teha! Kui puudub printimisvõimalus, palub projektimeeskond endaga ühendust võtta ja infomaterjalid tuuakse teile paberil.

Kohtumisel küsitud olulisemate küsimuste vastused lisatakse nädala jooksul ka projekti kodulehe KKK sektsiooni.

Nutikodu kontaktid: