Linn jagab rekonstrueerimistoetust nutika linnaosa projektiga liitunud ühistutele

Tartu linnavalitsus eraldas eilsel istungil Pepleri 12 korteriühistule toetuse elamu rekonstrueerimiseks.

Ühistu saab linnalt toetust 257 162 eurot ja hoonele kunstiteose loomiseks 3000 eurot.

Linnavolikogu määruse kohaselt maksab linn nutika linnaosa projektiga ühinenud elamutele rekonstrueerimistoetust 102 eurot korterelamu suletud netopinna ühe ruutmeetri kohta.

Eelnevalt on projekti SmartEnCity raames saanud linnalt toetust kuus ühistut – Kalevi 10, Pepleri 10, Lutsu 16, Pepleri tn 3, Turu tn 9 ja Tähe tn 2, kes kõik on alustanud rekonstrueerimistöödega.
Rahastamisotsuse ootel on veel kaheksa ühistut.

Kõige kaugemal on tööde järg Pepleri 10 hoone rekonstrueerimisel, kus fassaaditööd on lõppenud ja maja otsaseina kaunistab juba ka kunstiteos. Ühistu loodab töödega lõpetada oktoobrikuus.

Kortermajade rekonstrueerimiseks on SmartEnCity projektis ette nähtud ligi neli miljonit eurot. Ehitustööd peavad olema lõppenud hiljemalt 30. juuniks 2019.

Projekti raames luuakse kesklinnas asuvast hruštšovkade piirkonnast tarkadel lahendustel toimiv ja energiasäästlik linnaosa, kus nõukogudeaegsed kortermajad renoveeritakse liginullenergia hooneteks. Korteritesse luuakse nutikodulahendus, mis võimaldab jälgida ja reguleerida oma kodust energiatarbimist. Nutikas linnaosas kasutatakse uuenduslikke lahendusi kaugküttes, tänavavalgustuses ja taastuvenergia kasutamises, samuti rajatakse elektriautode laadimispunktid. Projekti üks tegevusi on ka rattaringluse loomine Tartusse.

SmartEnCity projekti rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Horisont 2020. Projekt algas 2016. aasta veebruaris ning kestab kuni 2021. aasta juulini.

Foto: Lilian Lukka

Helle Tolmoff
Tartu Linnavalitsuse avalike suhete osakonna meediaspetsialist
Tel 736 1336, 529 4297