Tartu kesklinna lisandus viis elektriautode kiirlaadijat

Uued elektriautode kiirlaadijad paigaldati kesklinna projekti SmartEnCity toel. Kasutama saab neid hakata alates novembrist.

Uued kiirlaadijad asuvad Aura keskuse ja Turu tänava spordihoone vahel (kaks laadijat), Väike-Turu ja Soola tänava nurgal (bussijaama vastas olevas parklas), Küüni – Uueturu tänava nurgal (kaubamaja ja Poe tn pargi vahel) ning Poe tänaval Vabaduse puiestee poolses otsas.

Abilinnapea Raimond Tamme sõnul on laadijate paigaldamise eesmärgiks soodustada elektriautode kasutamist Tartus. “Nõudlus elektriautode laadimisvõimaluste järele on kesklinna piirkonnas aasta-aastalt kasvanud. Keskkonnasõbraliku elektritranspordi edendamisel on mitmekülgse laadimistaristu olemasolu kriitilise tähtsusega. Meie uued kiirlaadijad on varustatud ka CCS standardile ehk siis nn Euroopa standardile vastava pistikuga, mis võimaldab laadida erinevaid Euroopas ja samuti ka USAs toodetud elektriautosid, mida senini Eesti kiirlaadijates ei olnud võimalik laadida,” ütles Tamm.

Kiirlaadijate ost ja paigaldamine läks maksma 119 274 eurot, tööd tegi riigihanke võitnud Elektritransport OÜ.

Laadijate ostu ja paigaldamist rahastati rahvusvahelisest projektist SmartEnCity, mille käigus luuakse kesklinnas asuvast hruštšovkade piirkonnast tarkadel lahendustel toimiv energiasäästlik linnaosa. Projekti üks peamisi tegevusi on nõukogudeaegsete kortermajade renoveerimine liginullenergia hooneteks.

SmartEnCity projekti rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Horisont 2020.